Medlemskap

För att bli medlem i Östanbäcks släktförening; sätt in 150:- på Pg 645567-9. Skriv ditt namn och adress samnt Ny medlem, så skickar vi ytterligare upplysningar. Ange gärna e-postadress samt vilken gren du tillhör eller om du vill bli medlem av intresse. Vi har även en Facebook-grupp du kan gå med i.

Historia

År 1730 blev Erich Pärsson från Ödsbyn, Anundsjö och hans hustru Brita Olsdotter från Långsele, Anundsjö, nybyggare i Östanbäck, Junsele. Erich var född den 1 februari 1707 och Brita den 2 oktober 1699. Östanbäck var ett ödehemman där husen var i uselt skick och grannarna i byarna Krånge och Lillegård hade tillskansat sig en del av jorden. Erich och Brita arbetade upp gården. De fick sex barn varav fem uppnådde vuxen ålder.

Äldste sonen, Pär född 1731, övertog Östanbäcksgården när fadern avlidit år 1758. Han var gift med Karin Andersdotter från Eden, Junsele.

Näst äldste sonen Olof, född 1732, blev nybyggare i Tara, Junsele, på det hemman, som hans far hade utsett före sin död. Olof gifte sig med Lisa Josephsdotter från Krånge, Junsele Han stannade inte så länge i Tara utan flyttade vidare till Tåsjö och sedan till Bodum.

Dottern Kerstin, född 1734, gifte sig med Henning Johansson från Höven, Resele. De var bosatta i Tara en tid men flyttade sedan vidare och hamnade så småningom i Tåsjö.

Sonen Erik, född 1737, gifte sig med Sara Olofsdotter i Wallen, Junsele, och slog sig ner på hennes gård där.

Yngsta dottern Brita gifte sig med Olof Jacobsson från Eden, Junsele. De blev nybyggare i Degersjöberget.

Ja, så spreds Erichs och Britas ättlingar vidare ut i världen, men ännu finns de kvar i Östanbäck. Just nu finns den tionde generationen Östanbäckare i Östanbäck.

År 1980, alltså 250 år efter att Erich och Brita hade bosatt sig i Östanbäck, bildades Östanbäcks släktförening. Föreningens syfte är att kartlägga alla ättlingar till Erich och Brita, att samla släkten till regelbundna släktträffar och att forska i släktens historia.

Arbetet med att kartlägga alla ättlingar pågår hela tiden. Databasen fylls på och just nu finns ca 10.000 personer där.

I somras samlades vi till den åttonde släktträffen i Junsele. Den första träffen år 1980 besöktes av 750 personer. Intresset har gått upp och ner sedan dess och i somras var det ca 150 personer, som kom till träffen i Junsele.

Varje sommar mellan släktträffarna har föreningen årsmöte på någon plats med anknytning till Östanbäckssläkten eller med något kulturellt värde. År 2011 planerar vi att ha årsmötet i Borgafjäll.

Vi arbetar med en bok om Östanbäcks släkten.

Erich Pärssons och Brita Olsdotters stamtavla finns tryckt, uppdelad på fyra häften, ett för varje gren (Pers-, Olofs-, Kerstins- och Britas- gren), och kan beställas genom att kontakta ordföranden.
Elin Sofia Månssons Barndomsminnen från Junsele och Signe Jonsson Dagbok från Slättbränna 1930 finns också att köpa.