Medlemskap

För att bli medlem i Östanbäcks släktförening; sätt in 150:- på Pg 645567-9. Skriv ditt namn och adress samnt Ny medlem, så skickar vi ytterligare upplysningar. Ange gärna e-postadress samt vilken gren du tillhör eller om du vill bli medlem av intresse. Vi har även en Facebook-grupp du kan gå med i.

Historik

År 1730 blev Erich Pärsson från Ödsbyn, Anundsjö och hans hustru Brita Olsdotter från Långsele, Anundsjö, nybyggare i Östanbäck, Junsele. Erich var född den 1 februari 1707 och Brita den 2 oktober 1699. Östanbäck var ett ödehemman där husen var i uselt skick och grannarna i byarna Krånge och Lillegård hade tillskansat sig en del av jorden. Erich och Brita arbetade upp gården. De fick åtta barn varav sex uppnådde vuxen ålder.
Äldste sonen, Pär född 1731, övertog Östanbäcksgården när fadern avlidit år 1758. Han var gift med Karin Andersdotter från Eden, Junsele.
Näst äldste sonen Olof, född 1732, blev nybyggare i Tara, Junsele, på det hemman, som hans far hade utsett före sin död. Olof gifte sig med Lisa Josephsdotter från Krånge, Junsele. Olof blev inte gammal på nybygget. Han avled 1772 endast 40 år gammal. Äldste sonen, Joseph, som var 15 år, skulle ha kunnat axla faders mantel, men han var alltför klen, så Lisa fick ta hjälp av svägerskan Kerstin och hennes make Henning, som var bosatta i Tara. Näste son, Erich tog över hemmanet vid 24 års ålder. Han gifte sig med Kerstin Jonsdotter från Krånge.
Dottern Kerstin, född 1734, gifte sig med Henning Johansson från Höven, Resele. De var bosatta i Tara en tid men flyttade sedan vidare till Värpsjö, Åsele och hamnade så småningom i Tåsjö. Med sig till Tåsjö hade de döttrarna Anna och Brita, som var födda i Junsele resp. Åsele.
Sonen Erik, född 1737, gifte sig med Sara Olofsdotter i Wallen, Junsele, och slog sig ner på hennes gård. Sara var änka och betydligt äldre än Erik. De fick inga barn tillsamman, men Sara hade flera barn med sin förste make.
Dottern Brita gifte sig med Olof Jacobsson från Eden, Junsele. De blev nybyggare i Degersjöberget. De fick fem barn varav fyra blev vuxna. De två äldsta sönerna övertog hemmanet efter faderns död.
Den yngsta dotter, Margreta, försvinner ur Junseles kyrkböcker på 1780-talet. Trots intensiv forskning i socknar i närheten av Junsele, har hon inte hittats. En Margreta Ersdotter, med samma födelseår, har hittats som piga i Gålsjöbruk och sedan gift med hammarsmeden Christian Björkman. Det går inte att hitta någon uppgift om hennes födelseort. Vi försöker nu via DNA att fastställa, om hon är ”vår” Margreta. Vi väntar på resultatet av DNA-proven. Vi kan alltså få en helt ny gren på stamträdet.
Ja, så spreds Erichs och Britas ättlingar vidare ut i världen, men ännu finns de kvar i Östanbäck. Just nu finns den tionde generationen Östanbäckare i Östanbäck.
År 1980, alltså 250 år efter att Erich och Brita hade bosatt sig i Östanbäck, bildades Östanbäcks släktförening. Föreningens syfte är att kartlägga alla ättlingar till Erich och Brita, att samla släkten till regelbundna släktträffar och att forska i släktens historia.
Arbetet med att kartlägga alla ättlingar pågår hela tiden. Databasen fylls på och just nu finns ca 16 500 personer där.
Vart femte år hålls släktträff under två dagar i Junsele. Däremellan hålls årsmöten varje sommar på någon plats med anknytning till Östanbäckssläkten eller någon plats med kulturellt värde. Senast besökte vi Herrgårdsparken i Köpmanholmen.
Den första släktträffen år 1980 besöktes av 750 personer.

Östanbäcksfolket – Årets Släktbok 2017

Skärmavbild 2017-06-22 kl. 11.24.17

År 2016 gavs boken Östanbäcksfolket ut. Den blev utsedd till Årets Släktbok av Sveriges Släktforskarförbundet. Motiveringen finns här:

Prismotiveringen lyder: ”Ulla Thorsell Östlund ger i sin bok en utförlig beskrivning av ättlingarna till paret Erich Pehrsson och Brita Olsdotter, som levde i Östanbäck under första hälften av 1700-talet. Men boken ger inte bara data och släkttavlor utan också berättelser och beskrivningar som belyser ekonomiska, kulturella och sociala sammanhang. Fotografier och instruktiva kartbilder ger djup och liv åt framställningen. Notabelt är att författarinnan inte håller sig till traditionella agnatiska perspektivet utan behandlar kvinnliga ättlingar på samma sätt som manliga.”
Priset delades ut i samband med årets släktforskardagar i Halmstad. Det skedde under en bankett på Hotell Tylösand. Prisutdelare var Släktforskarförbundets ordförande Erland Ringborg.

Boken kan beställas av ordf. Ulla Thorsell Östlund, ulla@ostanback.se,
070-6094204, liksom Erich Pärssons och Brita Olsdotters stamtavla, uppdelad på fyra häften, ett för varje gren (Pers-, Olofs-, Kerstins- och Britas- gren).
Andra särtryck är Elin Sofia Månssons ”Barndomsminnen från Junsele” och Signe Jonssons ”Dagbok från Slättbränna 1930”, som också finns att köpa.

Dataskyddsförordning (GDPR)

Dataskyddsförordning (GDPR – General Data Protection Regulation) gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den ersätter personuppgiftslagen (PUL). Östanbäcks släktförening följer Dataskyddsförordningen.
Föreningen hanterar för verksamheten ett medlemsregister.

Vilka slag av personuppgifter hanterar föreningen
Den enskilde medlemmen har i samband med sitt medlemskap i Östanbäcks släktförening lämnat uppgifterna och i och med det medgivit registrering som är en förutsättning för normal förenings-verksamhet. Uppgifter som lämnas är namn och adress.

Foton som tas vid föreningens möten. lägger vi inte ut på sociala medier eller på hemsida utan godkännande från personerna i fråga.

För vilket ändamål samlas uppgifterna in
Att hålla reda på medlemmars namn och postadresser är en förutsättning för normal föreningsverksamhet för betalning av t.ex. medlemsavgift, försändelse av föreningsskrift och allmän föreningsinformation.

I vilken form sparas uppgifterna och hur länge
Uppgifterna i medlemsregistret sparas i excel-format så länge medlemskapet finns och i två år därefter.

Vem har tillgång till uppgifterna
Tillgång till hela medlemsregistret har föreningens styrelse.

Du som medlem har alltid rätt att begära registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig. Inga personliga uppgifter ur medlemsregistret lämnas ut till tredje part.