Månad: november 2008

Föredrag om släktföreningen

Sollefteå släktforskare samlades lördagen den 22/10 i tornrummet på Sollefteå museum. Ämnet för dagen var Östanbäcks släktförening. Sam Lundqvist hälsade dagens föredragshållare Ulla Thorsell Östlund välkommen. Ulla berättade hur hon på 70-talet börjat släktforska och därav fått idén att från sin farfarsfarfarsfarfarsfar Erich Pärsson som på 1730-talet bosatt sig i byn Östanbäck i Junsele forska fram en stamtavla. Erich och hans hustru Brita Olsdotter fick 7 barn.

1980 samlades man till en släktträff. Det kom över 750 personer från olika platser av landet. “Erich Pärsson” i tidsenlig klädsel, öppnade själv ceremonin i kyrkan med att se ut över den fullsatta församlingen och säga “vad har jag ställt till med”. 1980 bildades också Östanbäcks släktförening. Föreningen har 350 medlemmar och eget sigill. Styrelsen genomför årsmöten, det senaste i Röån samlade 59 deltagare, man ger ut häften, tidskrifter och planerar för en bok. Med jämna mellanrum genomför man släktträffar där både vigslar och barndop förekommer.

I dag omfattar stamtavlan 8685 personer varav kan nämnas Lars Molin, Stig Grybe och Nicke Sjödin. www.ostanback.se är en genomarbetad hemsida som kan vara till intresse för många.

Ett mycket uppskattat föredrag avslutades med trevlig samvaro runt kaffeborden.

Pris för norrländsk forskning

Johan Nordlander-sällskapet, med säte i Umeå, delar varje år sedan 1989 ut ett pris för framstående norrländsk forskning. 2008 års pristagare är Hervor Sjödin, Sollefteå. till höger i bild. Hon avtackas här efter sin föreläsning i Umeå om Laura Fitinghoff och hennes fyra systrar av sällskapets vice ordförande Gerd Häggman. I mitten Hervors brorsdotter Cecilia Jakobsson, Sollefteå, som medverkade med passande sånger.

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén