Johan Nordlander-sällskapet, med säte i Umeå, delar varje år sedan 1989 ut ett pris för framstående norrländsk forskning. 2008 års pristagare är Hervor Sjödin, Sollefteå. till höger i bild. Hon avtackas här efter sin föreläsning i Umeå om Laura Fitinghoff och hennes fyra systrar av sällskapets vice ordförande Gerd Häggman. I mitten Hervors brorsdotter Cecilia Jakobsson, Sollefteå, som medverkade med passande sånger.