Författare: Eric Sida 1 av 9

Margaretas gren av Östanbäcksfolket

Margaretas gren är här!

Äntligen har den kommit! Boken om Margareta Ersdotter, Östanbäcksdottern som försvann på 1770-talet och har återfunnits med modern DNA-teknik. Här kan man läsa att hon gifte sig i Gålsjö bruk med hammarsmeden Christian Björkman, fick endast en dotter, avled i Olofsfors bruk och fick många ättlingar.

99 sidor släkthistoria med många bilder. Omslaget är gjort av Anna Edin.

Beställ av Ulla Thorsell Östlund på Messenger eller via e-post till; ulla.ostanback@gmail.com. Pris 200:- + porto 66:-.

Margaretaboken på gång

Margareta Ersdotter föddes som yngsta barn till Erich Pärsson f. 1 februari 1707 i Ödsby, Anundsjö, d. 28 juli 1758 i Östanbäck, Junsele och hans hustru Brita Olsdotter f. 1699 i Långsele Anundsjö d. 1 juni 1782 i Östanbäck, Junsele.
Erich hade fått resolution på att ta upp ödehemmanet Östanbäck i Junsele år 1729 och började bygga upp gården, som var i mycket dåligt skick efter att ha varit öde i många år. Den 30 april 1730 gifte han sig med Brita i Anundsjö kyrka och de flyttade till Östanbäck. Deras första barn, sonen Pehr, föddes 1731 och därefter föddes barnen Olof 1732, Kerstin 1734, Brita 1734 d.1742, Erik 1737, en dotter 1740 d.1745, Brita 1744 och Margareta 1746. Brita var 47 år och Erich 39 år när Margareta föddes. Hon var säkert ett mycket efterlängtat barn efter att två döttrar hade dött i späd ålder och den två år äldre dottern Brita var hela tio år yngre än sin syster Kerstin. De två yngsta barnen skulle få växa upp tillsammans.
När boken Östanbäcksfolket skrevs och gavs ut år 2016, finns ättlingar med till de fyra barnen Pehr, Olof, Kerstin och Brita. Erik gifte sig med en mycket äldre änka och de fick inga barn tillsammans. Margareta kom inte med, för det gick inte att följa henne i husförhörslängder och andra kyrkböcker från Junsele. Hon försvinner på ett märkligt sätt ur böckerna i slutet av 1770-talet. Vi är flera släktforskare, som har sökt efter henne i socknarna runt Junsele, vi har frågat på Anbytarforum, kontaktat Riksarkivet men allt förgäves. Efter några år kom jag på, att jag skulle Googla på hennes namn och födelseår. Jag fick upp två personer med namnet Margareta Ersdotter födda år 1746. Den ena hade en far med ett helt annat efternamn. Den andra fanns inga uppgifter om mer än att fadern hette Erik. Hon hade dött i Olofsfors bruk, Nordmaling, den 17 februari 1810 i en ålder av 63 år 6 mån. Det skulle stämma med ”vår” Margareta, som var född den 24 augusti 1746 och alltså var 63 år 6 mån vid tidpunkten för dödsfallet. I dödboken står antecknat ”Eldvaktarhustrun Greta Ersdotter på Olofsfors bruk av bröstfeber. Nordmaling (AC, Y) F:1 (1750-1817) Bild 168 / sid 327. I husförhörslängden står, att hon var gift med Christian Björkman och de hade en dotter Brita Greta. Nordmaling (AC, Y) AI:6 (1795-1825) Bild 42 / sid 36. Ingen uppgift om födelseort varken för Margareta eller Christian fanns med och inte heller varifrån de var inflyttade. Ingen av dem fanns med i Nordmalings födelseböcker.
Jag fick tipset, att bruksfolk ofta flyttade mellan de olika bruken. Det närmaste bruk, som jag kom att tänka på, var Gålsjö bruk. Där hittade jag en vigselnotis från den 12 november 1780 ”vigdes hammarsmeden Christian Christiansson Biörkman med pigan Margareta Eriisdotter”. Gålsjö (Y) C:1 (1774-1839) Bild 73 / sid 137.Tyvärr finns ingen husförhörslängd från den tiden, så där fick man ingen upplysning om födelseplats för pigan. Jag hörde mig för på SCA:s arkiv på Merlo slott i Sundsvall, där Gålsjöbruks arkiv förvaras, om de kunde hitta någon uppgift om Margareta, men där fanns ingenting. Hur skulle jag vara säker på, att det var rätt Margareta? Jag fick tips om att Margareta och Christian fanns i Västanå bruk och att de fått en dotter där. Barnets faddrar gav inga ledtrådar. Någon husförhörslängd med deras namn fanns heller inte där. Enligt en mantalslängd finns makarna en kort tid i Utansjö bruk, även där utan födelseorter.
Nu återstod bara en möjlighet: DNA. Jag kontaktade Peter Sjölund och vi kom fram till, att den enda möjligheten var att med hjälp av mitokondrie-DNA, dvs det DNA, som följer X-kromosomen från mor till dotter, få fram koppling mellan två kvinnor i rakt nedstigande led från Brita Olsdotter. Brita och Erich hade två döttrar med kända ättlingar. Jag började med att titta på dotter Britas ättlingar. Brita fick fyra söner och en dotter. Dottern fick inga barn. Så var den vägen stängd!
Jag fortsatte till dotter Kerstin. Hon fick två döttrar och 16 barnbarn, varav nio var flickor. Där skulle det väl gå att hitta någon. Från Kerstins dotter Anna kunde jag följa kvinnolinjen fram till nutid, sökte en kvinnas adress och skrev ett brev med förfrågan, om hon kunde tänka sig att DNA-testa sig. Jag fick ganska omgående ett positivt svar.
Så började jag forska på Margareta, som dog i Olofsfors bruk 1810, och kartlade hennes ättlingar. Hon fick endast en dotter, Brita Margareta (Greta). Nu var det spännande! Skulle det finnas en kvinna i rakt nedstigande led från denna enda dotter? Brita Greta fick sex barn varav fyra döttrar. Efter en hel del försök, hittade jag en kvinna i rakt nedstigande led från hennes dotter Margareta Charlotta. Jag skrev brev till henne och fick där också ett positivt svar.
DNA-kit införskaffades och skickades till respektive kvinna. Nu blev det en spännande väntan. Svaret kom först på den ena kvinnans prov. Hon tillhörde Haplogrupp H2a2b3. Efter några dagar kom nästa svar. Det visade sig, att båda kvinnorna tillhörde samma Haplogrupp. Det var en ganska ovanlig grupp, så vi kunde vara säkra till nästan 100% på att det var rätt Margareta.
Jag kom i kontakt med ättlingar till Margareta och Christian Björklund. De hade inte kommit vidare bakåt i sin forskning, så där knöt vi ihop släktleden. Gåtan Margareta Ersdotter var löst.

Årsmötet 2023 på Alnö Hembygdsgård

Den 8 juli 2023 samlades ca 40 personer på Alnö Hembygdsgård för Östanbäcks släktförenings årsmöte. Platsen hade valts med tanke på att många ättlingar till Erich Pärssons och Brita Olsdotters yngsta barn, Margareta, hade flyttat till Medelpad under sågverksepokens utbyggnad och storhetstid. Flera generationer var bosatta på Alnön och i Skön och fortfarande bor många Margaretaättlingar i området.
Mötet inleddes med att ordförande Ulla hälsade alla välkomna. De närvarande presenterade sig och sin grentillhörighet. Ulla berättade om den kommande boken om Margareta Ersdotter. Boken kommer att finnas tillgänglig om några veckor, efter tryckeriets semesterperiod. Boken behandlar Margareta Ersdotters och Christian Björkmans ättlingar i sex generationer. Omslaget har gjorts av Anna Edin, Asynja art, och Eric Torestad har utformat boken.
Därefter följde årsmöteshandlingarna. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning godkändes liksom verksamhetsplan och oförändrad medlemsavgift. Styrelsen omvaldes i sin helhet. Till ny revisor valdes Axel Gerdin efter avgående Kjell Jonsson. Till revisorssuppleant valdes Anders Söderqvist. Valberedningen består av Lennart Persson och Anders Holmbom.
Efter att vi intagit lunch föreläste Hans Gillgren, Sundsvall, om Sågverksepoken och de många sågverken på Alnön och fastlandet. Det var en fascinerande berättelse om olika sågverk, deras uppgång och fall. En utställning om sågverken fanns att ta del av. Tyvärr kom en ordentlig regnskur, så någon promenad för att betitta den befintliga ramsågen, gick inte att genomföra.
Trots regnskuren avslutades mötet med många skratt och nyknutna släkttrådar under fikastunden.

Kallelse till Årsmöte med Östanbäcks släktförening fredagen den 6 juli 2018 i Herrgårdsparken, Köpmanholmen

Köpmanholmen är en tätort i Örnsköldsviks kommun, Ångermanland (Västernorrlands län). Orten ligger omkring 25 kilometer sydväst om Örnsköldsvik. Man kör E4:an och svänger mot öster vid skylt mot Köpmanholmen. Från Sollefteå/Bredbyn åker man mot Bjästa. Skylt mot Köpmanholmen. Köpmanholmen är en gammalbruksort, som växte upp kring ensågverks- ochmassaindustri. Industriepoken inleddes 1864 med att en ångsåg anlades, vilken 1907 följdes av ensulfitfabrik och ensulfatfabrik 1930.
Det blir en fullspäckad dag med guidad promenad i Herrgårdsparken, lunch, föredrag, kaffe och årsmöte. För allt detta betalar du 100:-

Anmälan senast 19 juni

Ulla Thorsell Östlund tel/sms 070-609 42 04 eller ulla@ostanback.se
Marianne Gustafsson tel/sms 070-347 41 16 eller magu1513@hotmail.com
eller genom att betala 100:-/person till Pg 645567- 9 Östanbäcks släktförening.
Ange ev. specialkost.
11.00 Samling vid Herrgårdsparken för guidad promenad i parken.
12.30 Lunch i Café Svea
13.30 Margareta Burman berättar om sin nya bok
14.00 Peter Sjölund föreläser om DNA i släktforskningen.
15.00 Kaffe med bensträckare och tid för topsning för DNA-test.
16.00 Årsmöte.

Ett besök i Herrgårdsparken idag ger en förnimmelse av hur det såg ut när familjen Hedberg levde och verkade i Köpmanholmen under 1900-talet. Parken har återskapats så när på originalet som möjligt med en touch av nya upplevelser. Dominerande granskog och sly har rensats bort och öppnat upp för en lummig grönska, gångar har restaurerats och kantstenar och dolda stentrappor från Hedbergarnas tid har återfunnits under de bortskalade jordlagren. Det finns utplacerat sittbänkar och bord med tidstypiskt utseende och även grillplatser för de som vill umgås och grilla i parken.
Den gamla önskebrunnen vid Kärleksudden i Herrgårdsparken har renoverats och bjuder in till att bli Örnsköldsviks nya vigselplats, omgiven av en färgsprakande blomsterprakt med utsikt över Åfjärdens inlopp. Allévägen kantas av 80 nyplanterade björkar och den gamla herrgårdsbryggan som du kan beskåda från önskebrunnen, har även den återskapats och öppnar upp till en entré från sjövägen.

Så följer du släktens spår i ditt DNA

Peter Sjölund berättar om hur du kan använda DNA-spåren, som du själv bär på, för att utforska din släkt och dina förfäder tusentals år tillbaka. Han visar även hur DNA kan användas för att spåra Östanbäcksfolkets ursprung långt tillbaka i tiden.
18 miljoner människor har idag DNA-testat sig för att spåra sin släkt och undersöka sitt ursprung. Intresset för DNA-släktforskning exploderar och Peter drar fulla hus vid sina föreläsningar runt om i Sverige och Europa. Peter är, tillsammans med Karin Bojs, författare till boken Svenskarna och deras fäder – de senaste 11 000 åren, vilken utsågs till "Årets bok om svensk historia 2016”. Efter föredraget finns möjlighet att själv köpa och göra ett DNA-test på plats (Testet betalas med kreditkort över Internet. Kortet måste därför vara upplåst för internetköp).

(Det finns flera olika DNA- tester, som man kan välja på. Kostnaden rör sig om 79$= ca 750:- och uppåt beroende på typ av test.)

Den mystiske fattige drängen Pär Nilsson

(Östanbäcksfolket sid. 151-152)
Efter ett intensivt forskningsarbete av flera medlemmar i Östanbäcks släktförening är nu Pär Nilssons härkomst klarlagd.
Pär Nilsson kom till Tara, Junsele, omkring 1780 och gifte sig med Brita Olofsdotter, dotter till förste nybyggaren i Tara, Olof Ersson. Pär var född i Krogsta, Själevad, den 3 augusti 1753. Hans föräldrar var båtsman Nils Clementz Norman och hustru Kristina Pärsdotter från Flärke. De hade ytterligare två barn; Brita född 5 januari 1757 och Nils född den 9 juli 1759.
Nils Clementz Norman antogs som ordinarie båtsman år 1748. Han gifte sig med Kristina Pärsdotter år 1752. Nils Clementz deltog i Pommerska kriget och dödades där den 25 maj 1761 (enligt G. Strömbergs båtsmansregister) Pär Nilsson, hans mor och syster återfinns senare i Multrå församling. Pär kom till Multrå år 1766 . Han arbetade som dräng i Ingersta. Där fanns också pigan Karin Ersdotter från Bodvill, Resele. Pär och Karin fick en son, Eric, den 21 maj 1775. "Pär Nilsson och dess trolovade hustru Karin Ersdotter i Ingersta" står som föräldrar. Pär och Karin var alltså inte gifta men båda står som föräldrar. De gifte sig i Ed. "Den 30 november 1777 sammanvigdes drängen Pär Nilsson i Östanbäck (Ed) med sin fästekvinna Karin Ersdotter från Bodvill."
Den 10 juli 1778 döptes Pär Nilssons och hans hustru Karin Ersdotters (står Pärsdotter) i Östanbäck, Ed, son Pehr, född samma dag. Det är svårt att följa familjen efter det, men den återfinns i Wästerås, Ed, i Kommunionsboken 1776-1779. Barnen finns inte med, eftersom bara de, som var konfirmerade, finns med i kommunionsböckerna. År 1780 avled Karin Ersdotter, då boende i Resele, "Den 9 januari begravdes Pär Nilssons hustru Karin Ersdotter född i Bodvill, af slag." Pär Nilsson flyttade till Ollsjön, Ed, där hans mor och syster bodde sedan tidigare. Han tog med sig sönerna Eric och Pehr och flyttade till Tara, där han gifte sig med Brita Olofsdotter den 21 december 1783. Pär står då som nybyggare. I Husförhörslängden benämns han som ”gifte, utfattige drängen”. Brita och Pär fick barnen Christina f.1784, Olof f. 1786, Nils f.1789, Lisa f. 1795 och Joseph f.1805. Dottern Christina gifte sig med Gamm-Ryssen.
Ja, så är gåtan Pär Nilsson sannolikt löst. Nu är alltså sönerna Pehr och Eric funna i födelseböckerna, den ene i Multrå och den andre i Ed. De var Pär Nilssons barn i äktenskapet med Karin Ersdotter.

Sida 1 av 9

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén