Den 8 juli 2023 samlades ca 40 personer på Alnö Hembygdsgård för Östanbäcks släktförenings årsmöte. Platsen hade valts med tanke på att många ättlingar till Erich Pärssons och Brita Olsdotters yngsta barn, Margareta, hade flyttat till Medelpad under sågverksepokens utbyggnad och storhetstid. Flera generationer var bosatta på Alnön och i Skön och fortfarande bor många Margaretaättlingar i området.
Mötet inleddes med att ordförande Ulla hälsade alla välkomna. De närvarande presenterade sig och sin grentillhörighet. Ulla berättade om den kommande boken om Margareta Ersdotter. Boken kommer att finnas tillgänglig om några veckor, efter tryckeriets semesterperiod. Boken behandlar Margareta Ersdotters och Christian Björkmans ättlingar i sex generationer. Omslaget har gjorts av Anna Edin, Asynja art, och Eric Torestad har utformat boken.
Därefter följde årsmöteshandlingarna. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning godkändes liksom verksamhetsplan och oförändrad medlemsavgift. Styrelsen omvaldes i sin helhet. Till ny revisor valdes Axel Gerdin efter avgående Kjell Jonsson. Till revisorssuppleant valdes Anders Söderqvist. Valberedningen består av Lennart Persson och Anders Holmbom.
Efter att vi intagit lunch föreläste Hans Gillgren, Sundsvall, om Sågverksepoken och de många sågverken på Alnön och fastlandet. Det var en fascinerande berättelse om olika sågverk, deras uppgång och fall. En utställning om sågverken fanns att ta del av. Tyvärr kom en ordentlig regnskur, så någon promenad för att betitta den befintliga ramsågen, gick inte att genomföra.
Trots regnskuren avslutades mötet med många skratt och nyknutna släkttrådar under fikastunden.