Östanbäck 1729-2017

Vad har hänt med Östanbäcksgården under årens lopp? Vi bjuder på en historievandring i tid och rum från 1729 till nutid.

Samling vid Kyrkvägen 1, vid alléns början.

Torsdagen den 13 juli kl. 13.00.

Avslutning med kaffe. Beräknad tid 2 timmar.

Skärmavbild 2017-06-22 kl. 11.24.26

År 1729 ansökte och fick Erich Pärsson resolution på ödehemmanet Östanbäck i Junsele socken. Han fick också 15 frihetsår, dvs. 15 års skattefrihet. Han kom till en gård, som var i uselt skick. Där fanns en stuga, en kornlada en bastuga, ett fähus, allesammans ”nederfallne och oppruttne”. Åkrar och ängar låg för fäfot och var bevuxna med skog. En ljusning var, att det fanns skog, mulbete för djuren och fiskevatten. Östanbäcksgården sträckte sig från Ångermanälven till Betarsjön. Dit kom Erich med sin nyblivna hustru Brita Olsdotter i maj 1730. Det blev ett hårt arbete för dem att rusta upp gården. Under ödeåren hade Lillegårds-och Krångebönderna tillskansat sig stora delar av den bördigaste marken. Erich kämpade med myndigheterna för att få tillbaks marken. Livet gick vidare och de åtta barnen, varav sex blev vuxna, föddes och växte upp. När Erich dog år 1758, endast 51 år gammal, tog äldste sonen Pär över gården.

 

Kallelse till Årsmöte med Östanbäcks släktförening

torsdagen den 13 juli kl. 16.00 i Toppenstugan, Junsele.

Ärenden enligt stadgarna.

Efter årsmötet intar vi en enkel måltid. Detta bjuder vi på men anmälan behövs för att vi ska veta, hur många personer, som kommer.

Anmälan senast 26 juni, ange ev. specialkost

Ulla Thorsell Östlund tel/sms 070-609 42 04eller ulla@ostanback.se

Marianne Gustafsson tel/sms 070-347 41 16 eller magu1513@hotmail.com

Boken Östanbäcksfolket kommer att finnas till försäljning under årsmötesdagen. Den kan också beställas på någon av ovanstående adresser. Priset är 350:- (+ porto, om du inte hämtar den själv).

Inbetalningskort bifogas.

Skärmavbild 2017-06-22 kl. 11.24.17

Östanbäcksfolket.

Vår släktbok, Östanbäcksfolket, har utsetts till Årets släktbok av Sveriges Släktforskarförbund. Sollefteå Släktforskarförening nominerade den med motiveringen: Ulla Thorsell Östlund ger i sin bok Östanbäcksfolket (illustrerad av Anna Edin) en noggrann beskrivning av de fyra grenar, som stammar från Erich Pehrsson och Brita Olsdotter. Detta är en släktbok som inte enbart presenterar en kronologisk beskrivning i form av släkttavlor utan även berättelser och beskrivningar, som lyfter fram ekonomiska, kulturella och sociala sammanhang. Väl valda fotografier liksom instruktiva kartbilder ger djup och liv åt framställningen.

Ulla Thorsell Östlund har skrivit en släktbok, som är intressant att läsa även för dem, som inte tillhör Östanbäcksfolket.

Sollefteå 2017-02-20

För Sollefteå släktforskare

Elsa Hörling

ordförande

*****

Priset delas ut vid Släktforskardagarna i Halmstad den 26-27 augusti.

 

Årets årsmöte har ett litet annat upplägg än tidigare. I Junsele har man under några år försökt att ha en återvändarvecka, när man hoppas, att många utflyttade eller senare ättlingar till Junselebor, ska återvända till hembygden och ta del av det som bjuds och få en positiv bild av Junsele. Så även i år. Det händer mycket under den veckan, allt ifrån kakfrossa till nattloppis. Många av aktiviteterna sker i byar, som Östanbäckare har befolkat.

 

Återvändarveckan 9-16 juli, 

Lördag 8 juli

Öppet Hus Eden skola  kl. 12.00-16.00. Tunnbrödsbak, servering, skolmuseet öppet, utställning av gamla skolkort.

Söndag 9 juli

Kakfrossa på Hembygdsgården kl 12,00-16,00

Musikcafé på Vallencia, Vallen kl 18,00. Musik Ramzel. Musikkryss, allsång, servering och lotteri.

Måndag 10 juli

Konstutställning på Forum Måndag 10/7- Söndag 16/7  med Jonna Jinton, Moss Nilsson och Jonas Gulin. Junseles skolbarn ställer ut foton ”Förr & Nu”

Tisdag 11 juli

Junsele Marknad

Knallebowling, tävling mellan Junsele Bowlingklubb & knallarna kl 20.00

Onsdag 12 juli

Junsele Marknad

Grillafton på Galaxen

Torsdag 13 juli

Historievandring Kl 13.00  i Östanbäck i Östanbäcks Släktförenings regi

Bastubergsvandring i Vallen kl 18.00 samling Valencia

Fotbollsmatch på Mon kl 18.30, Ådalskombinationen möter Ö-vikskombinationen. 50% av intäkterna går till BB- ockupationen i Sollefteå.

Fredag 14 juli

Gudstjänst i Övra kapell kl 18.00. Därefter kaffe & fika på Slättbränna fäbodvall.

Lördag 15 juli

Återvändarträff & byavandring i Kvarnå kl 15.00-18.00. Samling på Kvarnå Trädgård. Lättare mat säljes på plats kl 18.00.

Söndag 16 juli 

Forumparken kl 14.00 : Allsång, melodikryss, fika, lotteri. 80-talsbandet Stratoz och andra lokala artister. Jacke Sjödin uppträder ca kl 15.30 med sånger, dikter och andra klurigheter.

Måndag 17 juli 

2017-års NATTLOPPIS