Författare: Eric Sida 2 av 9

Östanbäcksfolket – Årets Släktbok 2017

Vår släktbok, Östanbäcksfolket, har utsetts till Årets Släktbok av Sveriges
Släktforskarförbund.

Prismotiveringen lyder: ”Ulla Thorsell Östlund ger i sin bok en utförlig beskrivning av ättlingarna till paret Erich Pehrsson och Brita Olsdotter, som levde i Östanbäck under första hälften av 1700-talet. Men boken ger inte bara data och släkttavlor utan också berättelser och beskrivningar som belyser ekonomiska, kulturella och sociala sammanhang. Fotografier och instruktiva kartbilder ger djup och liv åt framställningen. Notabelt är att författarinnan inte håller sig till traditionella agnatiska perspektivet utan behandlar kvinnliga ättlingar på samma sätt som manliga.”

Priset delades ut i samband med årets släktforskardagar i Halmstad. Det skedde under en bankett på Hotell Tylösand. Prisutdelare var Släktforskarförbundets ordförande Erland Ringborg.

Årsmötet 2017 – Byavandring i Östanbäck

Torsdagen den 13 juli samlades en grupp människor vid allén till Gradins gård i Östanbäck. Det var medlemmar i Östanbäcks släktförening men även andra intresserade.

20170713_132717 20170712_123509_resized 20170713_142628

Vid alléns början fick vi en överblick över Kronohemmanet Östanbäcks utsträckning som det var år 1730, när Erich Pärsson och Brita Olsdotter kom som nybyggare från Anundsjö. Vi den syn av hemmanet år 1729 skriver synemännen att hemmanet bestod av ”en stuga, en kornlada, en bastuga och ett fähus, alldeles nederfallne och oppruttne, åkern i lägd och linda, ängarna med skog övergångne. Intet kvarnställe, men skog, mulbete och fiskevatten till nödtorft för den skull prövar rätten skäligt att för Eric Pehrsson projectera 15 frihetsår”. Under årens lopp hade Lillegårds- och Krångebönderna tillskansat sig delar av marken. Erich var missnöjd med detta och skrev till myndigheterna för att få sin mark tillbaks. Erich och Pär fick åtta barn varav sex blev vuxna.

Ursprungsgården tros ha legat där nuvarande Johan Gradins gård ligger. Johan är den nionde generationen på gården. Hemmanet sträckte sig från Ångermanälven till Betarsjön. Ulla och Åke berättade om gården och familjens öden. Söner tog över gården och föräldrar skulle kompenseras på olika sätt, vilket var inskrivet i födorådskontrakten. T.ex. skulle föräldrarna ha: 6 tunnor korn, en halv tunna råg, två kappar ärter, en mark humle, ett skålpund fläsk, på god och tjänlig åker så en kanna linfrö, en kapp hampfrö, en fjärdedels tunna Betarsjösill- en fjärdedels tunna sommarfisk – eller hårt saltad strömming, en tunna potatis, fyra kappar salt, föda för två kor och åtta småkreatur.

Man försäkrade sig också om barnens omsorger genom att skriva in att:”… visar mig mer eller mindre ömhet… att vad av våra kära föräldrar avtagna livstidsförmåner som ovan skrivet är skall vi, undertecknade söner, såsom lydigaste barn, att efterkomma och fullgöra”.

Eftersom Östanbäck var ett kronohemman, var det många saker, som man måste förbinda sig att uppfylla: ” åliggande honom att med flit och idoghet sköta berörde hemman och enligt den skedde av och tillträdessynen, ej allenast ofördröjligen förbättra de å husen funna bristfälligheter samt genom det tillräckelig spillning anskaffas, sätta gamla moderåkern i fullt stånd, utan ock i tio års tid varje år ånyo upprusta ett halft tunnland varav fyra Kappland efter behörig gödsling igenlägges till bördig äng, utom det humlegården flyttas och anlägges å tjänligare anvist ställe nedanför åkern. Kronobetjäningen i orten bör noga tillse att allt detta varder fullgjort och där efterlåtenhet skulle förmärkas sådant genast hos mig anmäla.
År och dag som förr skrivet står.
Carl Bunge/ Jonas Berg”

1791 blev Östanbäck skattehemman.

1852 delades hemmanet första gången mellan Jacob Ersson och Eric Ersson. Jacob tog namnet Gradin och Eric namnet Östlund.

Nu var det dags att gå vidare, efter att vi fått besöka Johans och Jennyannes hem. Där fick tittat på den konst, som Birgitta Lundberg, hustru till Johans farbror Svante, målat. Birgitta Lundberg är bosatt i Nice, Frankrike och är en erkänd konstnär, som har haft åtskilliga utställningar i Sverige.

Nu var det dags att vandra vidare. Vi promenerade förbi den gård, som blev Sigfrid Gradins, när han och brodern Sigurd delade på Gradinsdelen av hemmanet. De röda timmerhusen lyste upp den gråtyngda dagen. Promenaden fortsatte förbi OK/Q8 och vi kom fram till Östlundsdelen av hemmanet. Eric, som delade hemmanet med Jacob, flyttade hus och byggde nytt. Han byggde en förmånsstuga till sig och sin hustru. Dit flyttade de, när sönerna Eric och Sven delade på Östlundsdelen av hemmanet. Då var hela Östanbäck delat i fyra delar. Den del, som tillfallit Sven Östlund, såldes på 1950-talet till dåvarande Junsele kommun. Kommunen rev mangårdsbyggnaden och ladugården, sålde bryggstugan, härbret och boden för avflyttning och använde marken till att bygga ett ålderdomshem, numera äldreboendet Gunillagården. En del av marken användes till att bygga en bensinmack.

Efter promenaden och all information var det dags för kaffe och bulle. Eric Östlunds hemmansdel ägs nu av hans barnbarn Ingela och hennes make Johnny Asplund. De renoverar och håller gården i stånd för att flytta dit som pensionärer.

Årsmötet

Efter byavandringen återsamlades vi i Toppenstugan vid slalombacken. Där skedde årsmötet efter en given dagordning. Alla styrelsemedlemmar omvaldes.
I samband med årsmötet presenterades Sonja och Frost Per Larsson från Älvdalen. Frost Per Larssons farfar, Frost Per Persson, var gårdfarihandlare och var varje år i Junsele med omnejd och sålde sina olika saker. Han skrev brev hem och berättade om livet i Junsele. Han fick även brev från Junsele. Ett brev skrevs år 1897 av Eric Östlund, som frågade, om han fick sälja den kälke, som Frost Per hade lämnat i Östanbäck eller om han tänkte komma och hämta den. Genom att googla på Östlund och Östanbäck hittade de Östanbäcks släktförening. De kontaktade Ulla och beslöt att åka till Junsele och se platsen, där Frost Per hade varit. De ville också se den kristallkrona, som L P Palmén hade skrivit och berättat om. En kvinna hade skänkt den till Junsele kyrka. ”Den kostade över 500 kr.”

Så blev det dags att angripa den Exotiska planka, som vi undfägnades med. Det blev mycket prat vid borden och funderingar om, hur man var släkt med varandra. Så slutade den gråmulna dagen med många historier och skratt.

Kallelse till årsmöte 2017

Östanbäck 1729-2017

Vad har hänt med Östanbäcksgården under årens lopp? Vi bjuder på en historievandring i tid och rum från 1729 till nutid.

Samling vid Kyrkvägen 1, vid alléns början.

Torsdagen den 13 juli kl. 13.00.

Avslutning med kaffe. Beräknad tid 2 timmar.

Skärmavbild 2017-06-22 kl. 11.24.26

År 1729 ansökte och fick Erich Pärsson resolution på ödehemmanet Östanbäck i Junsele socken. Han fick också 15 frihetsår, dvs. 15 års skattefrihet. Han kom till en gård, som var i uselt skick. Där fanns en stuga, en kornlada en bastuga, ett fähus, allesammans ”nederfallne och oppruttne”. Åkrar och ängar låg för fäfot och var bevuxna med skog. En ljusning var, att det fanns skog, mulbete för djuren och fiskevatten. Östanbäcksgården sträckte sig från Ångermanälven till Betarsjön. Dit kom Erich med sin nyblivna hustru Brita Olsdotter i maj 1730. Det blev ett hårt arbete för dem att rusta upp gården. Under ödeåren hade Lillegårds-och Krångebönderna tillskansat sig stora delar av den bördigaste marken. Erich kämpade med myndigheterna för att få tillbaks marken. Livet gick vidare och de åtta barnen, varav sex blev vuxna, föddes och växte upp. När Erich dog år 1758, endast 51 år gammal, tog äldste sonen Pär över gården.

 

Kallelse till Årsmöte med Östanbäcks släktförening

torsdagen den 13 juli kl. 16.00 i Toppenstugan, Junsele.

Ärenden enligt stadgarna.

Efter årsmötet intar vi en enkel måltid. Detta bjuder vi på men anmälan behövs för att vi ska veta, hur många personer, som kommer.

Anmälan senast 26 juni, ange ev. specialkost

Ulla Thorsell Östlund tel/sms 070-609 42 04eller ulla@ostanback.se

Marianne Gustafsson tel/sms 070-347 41 16 eller magu1513@hotmail.com

Boken Östanbäcksfolket kommer att finnas till försäljning under årsmötesdagen. Den kan också beställas på någon av ovanstående adresser. Priset är 350:- (+ porto, om du inte hämtar den själv).

Inbetalningskort bifogas.

Skärmavbild 2017-06-22 kl. 11.24.17

Östanbäcksfolket.

Vår släktbok, Östanbäcksfolket, har utsetts till Årets släktbok av Sveriges Släktforskarförbund. Sollefteå Släktforskarförening nominerade den med motiveringen: Ulla Thorsell Östlund ger i sin bok Östanbäcksfolket (illustrerad av Anna Edin) en noggrann beskrivning av de fyra grenar, som stammar från Erich Pehrsson och Brita Olsdotter. Detta är en släktbok som inte enbart presenterar en kronologisk beskrivning i form av släkttavlor utan även berättelser och beskrivningar, som lyfter fram ekonomiska, kulturella och sociala sammanhang. Väl valda fotografier liksom instruktiva kartbilder ger djup och liv åt framställningen.

Ulla Thorsell Östlund har skrivit en släktbok, som är intressant att läsa även för dem, som inte tillhör Östanbäcksfolket.

Sollefteå 2017-02-20

För Sollefteå släktforskare

Elsa Hörling

ordförande

*****

Priset delas ut vid Släktforskardagarna i Halmstad den 26-27 augusti.

 

Årets årsmöte har ett litet annat upplägg än tidigare. I Junsele har man under några år försökt att ha en återvändarvecka, när man hoppas, att många utflyttade eller senare ättlingar till Junselebor, ska återvända till hembygden och ta del av det som bjuds och få en positiv bild av Junsele. Så även i år. Det händer mycket under den veckan, allt ifrån kakfrossa till nattloppis. Många av aktiviteterna sker i byar, som Östanbäckare har befolkat.

 

Återvändarveckan 9-16 juli, 

Lördag 8 juli

Öppet Hus Eden skola  kl. 12.00-16.00. Tunnbrödsbak, servering, skolmuseet öppet, utställning av gamla skolkort.

Söndag 9 juli

Kakfrossa på Hembygdsgården kl 12,00-16,00

Musikcafé på Vallencia, Vallen kl 18,00. Musik Ramzel. Musikkryss, allsång, servering och lotteri.

Måndag 10 juli

Konstutställning på Forum Måndag 10/7- Söndag 16/7  med Jonna Jinton, Moss Nilsson och Jonas Gulin. Junseles skolbarn ställer ut foton ”Förr & Nu”

Tisdag 11 juli

Junsele Marknad

Knallebowling, tävling mellan Junsele Bowlingklubb & knallarna kl 20.00

Onsdag 12 juli

Junsele Marknad

Grillafton på Galaxen

Torsdag 13 juli

Historievandring Kl 13.00  i Östanbäck i Östanbäcks Släktförenings regi

Bastubergsvandring i Vallen kl 18.00 samling Valencia

Fotbollsmatch på Mon kl 18.30, Ådalskombinationen möter Ö-vikskombinationen. 50% av intäkterna går till BB- ockupationen i Sollefteå.

Fredag 14 juli

Gudstjänst i Övra kapell kl 18.00. Därefter kaffe & fika på Slättbränna fäbodvall.

Lördag 15 juli

Återvändarträff & byavandring i Kvarnå kl 15.00-18.00. Samling på Kvarnå Trädgård. Lättare mat säljes på plats kl 18.00.

Söndag 16 juli 

Forumparken kl 14.00 : Allsång, melodikryss, fika, lotteri. 80-talsbandet Stratoz och andra lokala artister. Jacke Sjödin uppträder ca kl 15.30 med sånger, dikter och andra klurigheter.

Måndag 17 juli 

2017-års NATTLOPPIS 

Årsmötet i Torvsjö kvarnar

Fredagen den 15 juli var det dags för föreningens årsmöte, som i år var destinerat till Torvsjö kvarnar, 2 mil nordväst om Åsele. Det var en skara på drygt 30 personer, som slöt upp utanför den vackra serveringsstugan. Medlemmarna var tillresda från Boden i norr till Degeberga i söder. Vädret var på sitt allra bästa humör och sommarblommorna prunkade i alla färger.
Dagen inleddes med sopplunch med hembakat bröd. Därefter fick vi en guidad tur, genom hela kvarnsystemet, av en synnerligen duktig guide. Det har funnits sju gårdar i byn, som Skarpsjöbäcken rinner genom. I bäcken fanns sex skvaltkvarnar som alla utnyttjade samma vatten, så att gårdar skulle hinna mala sitt mjöl medan det fanns tillräckligt med vatten. Efter bäcken finns också en lerbråka, där man bearbetade lera med sand och vatten, för att sedan bränna till tegel. Längre ner efter bäcken finns kornhässja, kornbastu och tröskloge. Naturligtvis behövde man en smedja i byn liksom en såg med spånhyvel. Den sista stora nyheten var, att man år 1918 byggde ett kraftverk, som försåg byn med elektricitet. Under 1960-talet var hela anläggningen förfallen, men med hjälp av länsmuseet, länsarbetsnämnden och Åsele kommun, kunde man börja renovera en av kvarnarna. En stiftelse bildades och med hjälp av Västerbottens museum, kunde man iståndsätta anläggningen. Iståndsättningen skedde i fyra etapper och avslutades 1973. Torvsjö kvarnar byggnadsminnesförklarades 1972.
Efter den intressanta vandringen var det dags för årsmötesförhandlingarna. Erik Thorsell valdes till mötesordförande och Elin Torestad till sekreterare. Föreningens ekonomi är god. Medlemsavgiften fastställdes till oförändrat 150:-/hushåll. I verksamhetsberättelsen kan vi läsa, att boken Östanbäcksfolket är klar och att ett mycket positivt boksläpp har genomförts. Östanbäcksnytt fortsätter att ges ut. forskning efter Margreta Ersdotters öde fortsätter. en historik om släktföreningen kommer att skrivas.
Till ordförande för ett år omvaldes Ulla Thorsell Östlund, till ledamöter på två år omvaldes Agneta Fredriksson-Edin samt nyvaldes Christina Gosbeck och Lennart Persson. Elin Torestad, Gunnel Carlberg och Marianne Gustafsson är valda för ytterligare ett år. Birgitta Smith avtackades för sitt arbete i styrelsen, bl.a. som sekreterare under många år, med boken Östanbäcksfolket. Guniris Jonasson kommer att avtackas senare.
Efter årsmötet serverades kaffe och kaka före hemfärd eller besök på Åsele Marknad. Det var en mycket lyckad och trevlig dag.

Välkommen till årsmöte

Välkommen till årsmöte med Östanbäcks släktförening
Fredagen den 15 juli 2016 kl. 12.00 å Torvsjö Kvarnar, Åsele.

www.torvsjokvarnar.se

Kl. 12.00 Samling med lunch. Glöm inte att meddela ev. allergier vid anmälan!
Kl. 13.00 Guidning i området.
Kl. 14.30 Årsmötesförhandlingar och övrig information från föreningen.
Kl. 16.00 Kaffe och macka före hemfärden.
Åselemarknaden pågår till kl. 18.00, så det finns möjlighet till ett besök där.
Hur hittar man till Torvsjö kvarnar?
Ta väg 90 från Åsele mot Vilhelmina, efter ca 20 km sväng höger mot Torvsjö på turistvägen mot Vilhelmina.
Anmälan om deltagande senast den 1 juli till Ulla Thorsell Östlund, Storgatan 33 A, 881 30 Sollefteå. tel 070-609 42 04, e-post: ulla@ostanback.se
eller till Marianne Gustafsson tel. 0621-21064, 070-347 41 16, e-post: magu1513@hotmail.com.
Kom ihåg att meddela ev. allergier! Kostnad för dagen:100:- betalas på plats eller i förväg till Pg 64 55 67-9, Östanbäcks släktförening.

Boken Östanbäcksfolket klar!
Det har tagit några år att skriva den, men nu är den tryckt och klar. Den 15 april hade vi boksläpp i församlingsgården i Junsele. Vi var omkring 40 personer, som samlades där den kvällen och tog för oss av fikat med skorpor från Emmas skafferi i Junsele. Elin Torestad hälsade välkommen. Jag berättade om bokens tillkomst och hur jag har forskat. Göran Stenmark underhöll med sång till eget gitarrackompanjemang. Sedan läste jag korta avsnitt ur olika delar av boken. Det blev en blandning av tragiska, olyckliga men även lyckliga händelser. En del av materialet har jag hämtat från tidigare årgångar av Östanbäcksnytt, annat har jag fått från Hans Sjöqvist, Anita Berglund och Göran Stenmark, men det mesta har jag forskat fram under årens lopp. Jag har inte låtit fantasin flöda allt för mycket utan velat hålla mig till fakta. Ni får själva fantisera.
Många släktingar har emigrerat, framför allt till USA och Canada. Dem har jag inte följt vidare. Några har återvänt till Sverige, men de andras öden lämnar jag till andra att utforska.
Boken, som är 554 sidor tjock, innehåller 96st fotografier, 4st illustrationer och 2st kartor i färg.
Omslaget är designat av AsynjaArt i Sundsvall.
Vill du beställa boken? Kontakta mig, Ulla. Se föreg. sida.
Boken kostar 350:- portokostnad 49:- för den som vill ha den hemsänd. Boken kommer att finnas till försäljning under årsmötet, finns även på Junsele Turistbyrå och Dahlbergs Bokhandel i Sollefteå.
Boken kan kompletteras med de fyra stamtavlorna för Pär, Olof, Kerstin och Brita. De kostar 100:-/st . Porto tillkommer.

asd

Stamtavlorna uppdateras kontinuerligt ca. en gång per år. Fortsatt forskning efter nya ättlingar till Erich Pärsson och Brita Olsdotter pågår ständigt. Allt kan inte forskas fram, men du kan vara till stor hjälp med att hålla släktregistret uppdaterat. Skicka in uppgifter på nya barn och barnbarn, ingifta, döda. Viktigt är att få med datum, födelse- vigsel- och dödsort och även ingiftas ”flicknamn”.
Har du någon berättelse, foto eller annat, som du vill dela med dig? Bidrag till kommande Östanbäcksnytt mottages tacksamt!

Gå med i facebookgruppen www.facebook.com/groups/ostanback

I år valde vi Åsele och Torvsjö kvarnar till plats för årsmötet. Släkten har anknytning till Åsele på flera sätt. Kerstin Ersdotter f. 1734 och Henning Johansson f. 1745 var en tid bosatta i Varpsjö, Åsele. Flera sentida ättlingar till Erich och Brita har bosatt sig i Åseletrakten, t.ex. Jonas Östensson och Christina Östensson med familjer i Gafsele, samt Josef Hamberg, som blev sockenskomakare och vars skomakeri finns bevarat på Åsele hembygdsgård.

Om Josef Hamberg kan du läsa följande i boken Östanbäcksfolket:
Josef Hamberg flyttade i unga år till Åsele, där han var skomakarlärling och senare skomakare. Han gifte sig år 1880 med Johanna Dorothea Olsdotter * 1851 i Åsele. Hon var dotter till bonden Olof Henriksson och hans hustru Lisa Cajsa Isaksdotter i Älgsjön, Åsele. Under något år bodde Josefs systerson Johannes Arvidsson hos Josef och Johanna Dorothea. Johannes mamma var Eva Cajsa Hamberg. Han omnämns som Gossen Johannes Arvidsson.
Johanna Dorothea hade en syster, Sophia Olofsdotter * 1 april 1845 i Älgsjö, Åsele, som gifte sig med Hans Salomon Jonsson * 23 november 1842. Hans Salomon avled den 20 oktober 1910. Dessa makar hade sju barn.
Ett av barnen var Elisabeth Sophia (Lisa) Hansdotter * 22 juli 1881 i Tåsjö. Hon fick sonen Axel Edur som föddes i Åsele 22 juli 1905 (fadern uppges inte i födelseboken men han var ändå känd av familjen)
1911 tog Josef och Johanna Dorothea, som var moster till Lisa, Axel Edur till fosterbarn.
Josef Hamberg, som blev änkling 1914, beslutade sig 1928 för att adoptera den då 23- årige Axel Edur.
Josef Hambergs skomakeri är bevarat för eftervärlden på Åsele Hembygdsgård.
Hans hus finns kvar i Kyrkbyn.
Josef hade gott rykte i byn. Hans skomakeri var en träffplats för folk, som gärna kom in och pratade en stund. när de hade ärende och även annars.
Josef hade en del förtroendeuppdrag i Åsele, bl.a blev han utsedd till Hundfogde för Åsele plats, skola, Kullerback, Svartbecken, V. Almsele enligt Protokoll av den 8 januari 1900, fört vid Åsele Kommunalnämnd.
I ett protokoll från samma nämnd 18 oktober 1890 ser man, att Josef Hamberg sökt en befattning som polisman, då den dåvarande sagt upp sin tjänst. Det var dock en annan som fick tjänsten.

På Åsele hembygdsgård finns ett skomakeri, som är grundat av Östanbäckaren Josef Hamberg. Åsele Hembygdsgårds hemsida:
www.aselehembygdsforening.nu

Sida 2 av 9

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén