Författare: Eric Sida 2 av 9

Årsmötet i Torvsjö kvarnar

Fredagen den 15 juli var det dags för föreningens årsmöte, som i år var destinerat till Torvsjö kvarnar, 2 mil nordväst om Åsele. Det var en skara på drygt 30 personer, som slöt upp utanför den vackra serveringsstugan. Medlemmarna var tillresda från Boden i norr till Degeberga i söder. Vädret var på sitt allra bästa humör och sommarblommorna prunkade i alla färger.
Dagen inleddes med sopplunch med hembakat bröd. Därefter fick vi en guidad tur, genom hela kvarnsystemet, av en synnerligen duktig guide. Det har funnits sju gårdar i byn, som Skarpsjöbäcken rinner genom. I bäcken fanns sex skvaltkvarnar som alla utnyttjade samma vatten, så att gårdar skulle hinna mala sitt mjöl medan det fanns tillräckligt med vatten. Efter bäcken finns också en lerbråka, där man bearbetade lera med sand och vatten, för att sedan bränna till tegel. Längre ner efter bäcken finns kornhässja, kornbastu och tröskloge. Naturligtvis behövde man en smedja i byn liksom en såg med spånhyvel. Den sista stora nyheten var, att man år 1918 byggde ett kraftverk, som försåg byn med elektricitet. Under 1960-talet var hela anläggningen förfallen, men med hjälp av länsmuseet, länsarbetsnämnden och Åsele kommun, kunde man börja renovera en av kvarnarna. En stiftelse bildades och med hjälp av Västerbottens museum, kunde man iståndsätta anläggningen. Iståndsättningen skedde i fyra etapper och avslutades 1973. Torvsjö kvarnar byggnadsminnesförklarades 1972.
Efter den intressanta vandringen var det dags för årsmötesförhandlingarna. Erik Thorsell valdes till mötesordförande och Elin Torestad till sekreterare. Föreningens ekonomi är god. Medlemsavgiften fastställdes till oförändrat 150:-/hushåll. I verksamhetsberättelsen kan vi läsa, att boken Östanbäcksfolket är klar och att ett mycket positivt boksläpp har genomförts. Östanbäcksnytt fortsätter att ges ut. forskning efter Margreta Ersdotters öde fortsätter. en historik om släktföreningen kommer att skrivas.
Till ordförande för ett år omvaldes Ulla Thorsell Östlund, till ledamöter på två år omvaldes Agneta Fredriksson-Edin samt nyvaldes Christina Gosbeck och Lennart Persson. Elin Torestad, Gunnel Carlberg och Marianne Gustafsson är valda för ytterligare ett år. Birgitta Smith avtackades för sitt arbete i styrelsen, bl.a. som sekreterare under många år, med boken Östanbäcksfolket. Guniris Jonasson kommer att avtackas senare.
Efter årsmötet serverades kaffe och kaka före hemfärd eller besök på Åsele Marknad. Det var en mycket lyckad och trevlig dag.

Välkommen till årsmöte

Välkommen till årsmöte med Östanbäcks släktförening
Fredagen den 15 juli 2016 kl. 12.00 å Torvsjö Kvarnar, Åsele.

www.torvsjokvarnar.se

Kl. 12.00 Samling med lunch. Glöm inte att meddela ev. allergier vid anmälan!
Kl. 13.00 Guidning i området.
Kl. 14.30 Årsmötesförhandlingar och övrig information från föreningen.
Kl. 16.00 Kaffe och macka före hemfärden.
Åselemarknaden pågår till kl. 18.00, så det finns möjlighet till ett besök där.
Hur hittar man till Torvsjö kvarnar?
Ta väg 90 från Åsele mot Vilhelmina, efter ca 20 km sväng höger mot Torvsjö på turistvägen mot Vilhelmina.
Anmälan om deltagande senast den 1 juli till Ulla Thorsell Östlund, Storgatan 33 A, 881 30 Sollefteå. tel 070-609 42 04, e-post: ulla@ostanback.se
eller till Marianne Gustafsson tel. 0621-21064, 070-347 41 16, e-post: magu1513@hotmail.com.
Kom ihåg att meddela ev. allergier! Kostnad för dagen:100:- betalas på plats eller i förväg till Pg 64 55 67-9, Östanbäcks släktförening.

Boken Östanbäcksfolket klar!
Det har tagit några år att skriva den, men nu är den tryckt och klar. Den 15 april hade vi boksläpp i församlingsgården i Junsele. Vi var omkring 40 personer, som samlades där den kvällen och tog för oss av fikat med skorpor från Emmas skafferi i Junsele. Elin Torestad hälsade välkommen. Jag berättade om bokens tillkomst och hur jag har forskat. Göran Stenmark underhöll med sång till eget gitarrackompanjemang. Sedan läste jag korta avsnitt ur olika delar av boken. Det blev en blandning av tragiska, olyckliga men även lyckliga händelser. En del av materialet har jag hämtat från tidigare årgångar av Östanbäcksnytt, annat har jag fått från Hans Sjöqvist, Anita Berglund och Göran Stenmark, men det mesta har jag forskat fram under årens lopp. Jag har inte låtit fantasin flöda allt för mycket utan velat hålla mig till fakta. Ni får själva fantisera.
Många släktingar har emigrerat, framför allt till USA och Canada. Dem har jag inte följt vidare. Några har återvänt till Sverige, men de andras öden lämnar jag till andra att utforska.
Boken, som är 554 sidor tjock, innehåller 96st fotografier, 4st illustrationer och 2st kartor i färg.
Omslaget är designat av AsynjaArt i Sundsvall.
Vill du beställa boken? Kontakta mig, Ulla. Se föreg. sida.
Boken kostar 350:- portokostnad 49:- för den som vill ha den hemsänd. Boken kommer att finnas till försäljning under årsmötet, finns även på Junsele Turistbyrå och Dahlbergs Bokhandel i Sollefteå.
Boken kan kompletteras med de fyra stamtavlorna för Pär, Olof, Kerstin och Brita. De kostar 100:-/st . Porto tillkommer.

asd

Stamtavlorna uppdateras kontinuerligt ca. en gång per år. Fortsatt forskning efter nya ättlingar till Erich Pärsson och Brita Olsdotter pågår ständigt. Allt kan inte forskas fram, men du kan vara till stor hjälp med att hålla släktregistret uppdaterat. Skicka in uppgifter på nya barn och barnbarn, ingifta, döda. Viktigt är att få med datum, födelse- vigsel- och dödsort och även ingiftas ”flicknamn”.
Har du någon berättelse, foto eller annat, som du vill dela med dig? Bidrag till kommande Östanbäcksnytt mottages tacksamt!

Gå med i facebookgruppen www.facebook.com/groups/ostanback

I år valde vi Åsele och Torvsjö kvarnar till plats för årsmötet. Släkten har anknytning till Åsele på flera sätt. Kerstin Ersdotter f. 1734 och Henning Johansson f. 1745 var en tid bosatta i Varpsjö, Åsele. Flera sentida ättlingar till Erich och Brita har bosatt sig i Åseletrakten, t.ex. Jonas Östensson och Christina Östensson med familjer i Gafsele, samt Josef Hamberg, som blev sockenskomakare och vars skomakeri finns bevarat på Åsele hembygdsgård.

Om Josef Hamberg kan du läsa följande i boken Östanbäcksfolket:
Josef Hamberg flyttade i unga år till Åsele, där han var skomakarlärling och senare skomakare. Han gifte sig år 1880 med Johanna Dorothea Olsdotter * 1851 i Åsele. Hon var dotter till bonden Olof Henriksson och hans hustru Lisa Cajsa Isaksdotter i Älgsjön, Åsele. Under något år bodde Josefs systerson Johannes Arvidsson hos Josef och Johanna Dorothea. Johannes mamma var Eva Cajsa Hamberg. Han omnämns som Gossen Johannes Arvidsson.
Johanna Dorothea hade en syster, Sophia Olofsdotter * 1 april 1845 i Älgsjö, Åsele, som gifte sig med Hans Salomon Jonsson * 23 november 1842. Hans Salomon avled den 20 oktober 1910. Dessa makar hade sju barn.
Ett av barnen var Elisabeth Sophia (Lisa) Hansdotter * 22 juli 1881 i Tåsjö. Hon fick sonen Axel Edur som föddes i Åsele 22 juli 1905 (fadern uppges inte i födelseboken men han var ändå känd av familjen)
1911 tog Josef och Johanna Dorothea, som var moster till Lisa, Axel Edur till fosterbarn.
Josef Hamberg, som blev änkling 1914, beslutade sig 1928 för att adoptera den då 23- årige Axel Edur.
Josef Hambergs skomakeri är bevarat för eftervärlden på Åsele Hembygdsgård.
Hans hus finns kvar i Kyrkbyn.
Josef hade gott rykte i byn. Hans skomakeri var en träffplats för folk, som gärna kom in och pratade en stund. när de hade ärende och även annars.
Josef hade en del förtroendeuppdrag i Åsele, bl.a blev han utsedd till Hundfogde för Åsele plats, skola, Kullerback, Svartbecken, V. Almsele enligt Protokoll av den 8 januari 1900, fört vid Åsele Kommunalnämnd.
I ett protokoll från samma nämnd 18 oktober 1890 ser man, att Josef Hamberg sökt en befattning som polisman, då den dåvarande sagt upp sin tjänst. Det var dock en annan som fick tjänsten.

På Åsele hembygdsgård finns ett skomakeri, som är grundat av Östanbäckaren Josef Hamberg. Åsele Hembygdsgårds hemsida:
www.aselehembygdsforening.nu

Boksläpp för Östanbäcksfolket

Boksläpp

Östanbäcksfolket – snart är släktboken klar!

Boken Östanbäcksfolket är snart klar och skickas till tryck kring nyår!

Boken innehåller:
544 sidor släkthistoria
96 st fotografier
4 st illustrationer
2 st kartor i fyrfärg

Förhandsbeställning:
Kontakta Ulla på mejl ulla@ostanback.se eller
tele 070–609 42 04 alt. 0620–583 13 för att beställa.

Pris: 350 kr + porto

Bilder från 2015 års släktträff

Sida 2 av 9

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén