Fredagen den 15 juli var det dags för föreningens årsmöte, som i år var destinerat till Torvsjö kvarnar, 2 mil nordväst om Åsele. Det var en skara på drygt 30 personer, som slöt upp utanför den vackra serveringsstugan. Medlemmarna var tillresda från Boden i norr till Degeberga i söder. Vädret var på sitt allra bästa humör och sommarblommorna prunkade i alla färger.
Dagen inleddes med sopplunch med hembakat bröd. Därefter fick vi en guidad tur, genom hela kvarnsystemet, av en synnerligen duktig guide. Det har funnits sju gårdar i byn, som Skarpsjöbäcken rinner genom. I bäcken fanns sex skvaltkvarnar som alla utnyttjade samma vatten, så att gårdar skulle hinna mala sitt mjöl medan det fanns tillräckligt med vatten. Efter bäcken finns också en lerbråka, där man bearbetade lera med sand och vatten, för att sedan bränna till tegel. Längre ner efter bäcken finns kornhässja, kornbastu och tröskloge. Naturligtvis behövde man en smedja i byn liksom en såg med spånhyvel. Den sista stora nyheten var, att man år 1918 byggde ett kraftverk, som försåg byn med elektricitet. Under 1960-talet var hela anläggningen förfallen, men med hjälp av länsmuseet, länsarbetsnämnden och Åsele kommun, kunde man börja renovera en av kvarnarna. En stiftelse bildades och med hjälp av Västerbottens museum, kunde man iståndsätta anläggningen. Iståndsättningen skedde i fyra etapper och avslutades 1973. Torvsjö kvarnar byggnadsminnesförklarades 1972.
Efter den intressanta vandringen var det dags för årsmötesförhandlingarna. Erik Thorsell valdes till mötesordförande och Elin Torestad till sekreterare. Föreningens ekonomi är god. Medlemsavgiften fastställdes till oförändrat 150:-/hushåll. I verksamhetsberättelsen kan vi läsa, att boken Östanbäcksfolket är klar och att ett mycket positivt boksläpp har genomförts. Östanbäcksnytt fortsätter att ges ut. forskning efter Margreta Ersdotters öde fortsätter. en historik om släktföreningen kommer att skrivas.
Till ordförande för ett år omvaldes Ulla Thorsell Östlund, till ledamöter på två år omvaldes Agneta Fredriksson-Edin samt nyvaldes Christina Gosbeck och Lennart Persson. Elin Torestad, Gunnel Carlberg och Marianne Gustafsson är valda för ytterligare ett år. Birgitta Smith avtackades för sitt arbete i styrelsen, bl.a. som sekreterare under många år, med boken Östanbäcksfolket. Guniris Jonasson kommer att avtackas senare.
Efter årsmötet serverades kaffe och kaka före hemfärd eller besök på Åsele Marknad. Det var en mycket lyckad och trevlig dag.