(Östanbäcksfolket sid. 151-152)
Efter ett intensivt forskningsarbete av flera medlemmar i Östanbäcks släktförening är nu Pär Nilssons härkomst klarlagd.
Pär Nilsson kom till Tara, Junsele, omkring 1780 och gifte sig med Brita Olofsdotter, dotter till förste nybyggaren i Tara, Olof Ersson. Pär var född i Krogsta, Själevad, den 3 augusti 1753. Hans föräldrar var båtsman Nils Clementz Norman och hustru Kristina Pärsdotter från Flärke. De hade ytterligare två barn; Brita född 5 januari 1757 och Nils född den 9 juli 1759.
Nils Clementz Norman antogs som ordinarie båtsman år 1748. Han gifte sig med Kristina Pärsdotter år 1752. Nils Clementz deltog i Pommerska kriget och dödades där den 25 maj 1761 (enligt G. Strömbergs båtsmansregister) Pär Nilsson, hans mor och syster återfinns senare i Multrå församling. Pär kom till Multrå år 1766 . Han arbetade som dräng i Ingersta. Där fanns också pigan Karin Ersdotter från Bodvill, Resele. Pär och Karin fick en son, Eric, den 21 maj 1775. "Pär Nilsson och dess trolovade hustru Karin Ersdotter i Ingersta" står som föräldrar. Pär och Karin var alltså inte gifta men båda står som föräldrar. De gifte sig i Ed. "Den 30 november 1777 sammanvigdes drängen Pär Nilsson i Östanbäck (Ed) med sin fästekvinna Karin Ersdotter från Bodvill."
Den 10 juli 1778 döptes Pär Nilssons och hans hustru Karin Ersdotters (står Pärsdotter) i Östanbäck, Ed, son Pehr, född samma dag. Det är svårt att följa familjen efter det, men den återfinns i Wästerås, Ed, i Kommunionsboken 1776-1779. Barnen finns inte med, eftersom bara de, som var konfirmerade, finns med i kommunionsböckerna. År 1780 avled Karin Ersdotter, då boende i Resele, "Den 9 januari begravdes Pär Nilssons hustru Karin Ersdotter född i Bodvill, af slag." Pär Nilsson flyttade till Ollsjön, Ed, där hans mor och syster bodde sedan tidigare. Han tog med sig sönerna Eric och Pehr och flyttade till Tara, där han gifte sig med Brita Olofsdotter den 21 december 1783. Pär står då som nybyggare. I Husförhörslängden benämns han som ”gifte, utfattige drängen”. Brita och Pär fick barnen Christina f.1784, Olof f. 1786, Nils f.1789, Lisa f. 1795 och Joseph f.1805. Dottern Christina gifte sig med Gamm-Ryssen.
Ja, så är gåtan Pär Nilsson sannolikt löst. Nu är alltså sönerna Pehr och Eric funna i födelseböckerna, den ene i Multrå och den andre i Ed. De var Pär Nilssons barn i äktenskapet med Karin Ersdotter.