Kategori: Årsmöte Sida 3 av 4

Välkommen till årsmöte

Välkommen till årsmöte med Östanbäcks släktförening
Fredagen den 15 juli 2016 kl. 12.00 å Torvsjö Kvarnar, Åsele.

www.torvsjokvarnar.se

Kl. 12.00 Samling med lunch. Glöm inte att meddela ev. allergier vid anmälan!
Kl. 13.00 Guidning i området.
Kl. 14.30 Årsmötesförhandlingar och övrig information från föreningen.
Kl. 16.00 Kaffe och macka före hemfärden.
Åselemarknaden pågår till kl. 18.00, så det finns möjlighet till ett besök där.
Hur hittar man till Torvsjö kvarnar?
Ta väg 90 från Åsele mot Vilhelmina, efter ca 20 km sväng höger mot Torvsjö på turistvägen mot Vilhelmina.
Anmälan om deltagande senast den 1 juli till Ulla Thorsell Östlund, Storgatan 33 A, 881 30 Sollefteå. tel 070-609 42 04, e-post: ulla@ostanback.se
eller till Marianne Gustafsson tel. 0621-21064, 070-347 41 16, e-post: magu1513@hotmail.com.
Kom ihåg att meddela ev. allergier! Kostnad för dagen:100:- betalas på plats eller i förväg till Pg 64 55 67-9, Östanbäcks släktförening.

Boken Östanbäcksfolket klar!
Det har tagit några år att skriva den, men nu är den tryckt och klar. Den 15 april hade vi boksläpp i församlingsgården i Junsele. Vi var omkring 40 personer, som samlades där den kvällen och tog för oss av fikat med skorpor från Emmas skafferi i Junsele. Elin Torestad hälsade välkommen. Jag berättade om bokens tillkomst och hur jag har forskat. Göran Stenmark underhöll med sång till eget gitarrackompanjemang. Sedan läste jag korta avsnitt ur olika delar av boken. Det blev en blandning av tragiska, olyckliga men även lyckliga händelser. En del av materialet har jag hämtat från tidigare årgångar av Östanbäcksnytt, annat har jag fått från Hans Sjöqvist, Anita Berglund och Göran Stenmark, men det mesta har jag forskat fram under årens lopp. Jag har inte låtit fantasin flöda allt för mycket utan velat hålla mig till fakta. Ni får själva fantisera.
Många släktingar har emigrerat, framför allt till USA och Canada. Dem har jag inte följt vidare. Några har återvänt till Sverige, men de andras öden lämnar jag till andra att utforska.
Boken, som är 554 sidor tjock, innehåller 96st fotografier, 4st illustrationer och 2st kartor i färg.
Omslaget är designat av AsynjaArt i Sundsvall.
Vill du beställa boken? Kontakta mig, Ulla. Se föreg. sida.
Boken kostar 350:- portokostnad 49:- för den som vill ha den hemsänd. Boken kommer att finnas till försäljning under årsmötet, finns även på Junsele Turistbyrå och Dahlbergs Bokhandel i Sollefteå.
Boken kan kompletteras med de fyra stamtavlorna för Pär, Olof, Kerstin och Brita. De kostar 100:-/st . Porto tillkommer.

asd

Stamtavlorna uppdateras kontinuerligt ca. en gång per år. Fortsatt forskning efter nya ättlingar till Erich Pärsson och Brita Olsdotter pågår ständigt. Allt kan inte forskas fram, men du kan vara till stor hjälp med att hålla släktregistret uppdaterat. Skicka in uppgifter på nya barn och barnbarn, ingifta, döda. Viktigt är att få med datum, födelse- vigsel- och dödsort och även ingiftas ”flicknamn”.
Har du någon berättelse, foto eller annat, som du vill dela med dig? Bidrag till kommande Östanbäcksnytt mottages tacksamt!

Gå med i facebookgruppen www.facebook.com/groups/ostanback

I år valde vi Åsele och Torvsjö kvarnar till plats för årsmötet. Släkten har anknytning till Åsele på flera sätt. Kerstin Ersdotter f. 1734 och Henning Johansson f. 1745 var en tid bosatta i Varpsjö, Åsele. Flera sentida ättlingar till Erich och Brita har bosatt sig i Åseletrakten, t.ex. Jonas Östensson och Christina Östensson med familjer i Gafsele, samt Josef Hamberg, som blev sockenskomakare och vars skomakeri finns bevarat på Åsele hembygdsgård.

Om Josef Hamberg kan du läsa följande i boken Östanbäcksfolket:
Josef Hamberg flyttade i unga år till Åsele, där han var skomakarlärling och senare skomakare. Han gifte sig år 1880 med Johanna Dorothea Olsdotter * 1851 i Åsele. Hon var dotter till bonden Olof Henriksson och hans hustru Lisa Cajsa Isaksdotter i Älgsjön, Åsele. Under något år bodde Josefs systerson Johannes Arvidsson hos Josef och Johanna Dorothea. Johannes mamma var Eva Cajsa Hamberg. Han omnämns som Gossen Johannes Arvidsson.
Johanna Dorothea hade en syster, Sophia Olofsdotter * 1 april 1845 i Älgsjö, Åsele, som gifte sig med Hans Salomon Jonsson * 23 november 1842. Hans Salomon avled den 20 oktober 1910. Dessa makar hade sju barn.
Ett av barnen var Elisabeth Sophia (Lisa) Hansdotter * 22 juli 1881 i Tåsjö. Hon fick sonen Axel Edur som föddes i Åsele 22 juli 1905 (fadern uppges inte i födelseboken men han var ändå känd av familjen)
1911 tog Josef och Johanna Dorothea, som var moster till Lisa, Axel Edur till fosterbarn.
Josef Hamberg, som blev änkling 1914, beslutade sig 1928 för att adoptera den då 23- årige Axel Edur.
Josef Hambergs skomakeri är bevarat för eftervärlden på Åsele Hembygdsgård.
Hans hus finns kvar i Kyrkbyn.
Josef hade gott rykte i byn. Hans skomakeri var en träffplats för folk, som gärna kom in och pratade en stund. när de hade ärende och även annars.
Josef hade en del förtroendeuppdrag i Åsele, bl.a blev han utsedd till Hundfogde för Åsele plats, skola, Kullerback, Svartbecken, V. Almsele enligt Protokoll av den 8 januari 1900, fört vid Åsele Kommunalnämnd.
I ett protokoll från samma nämnd 18 oktober 1890 ser man, att Josef Hamberg sökt en befattning som polisman, då den dåvarande sagt upp sin tjänst. Det var dock en annan som fick tjänsten.

På Åsele hembygdsgård finns ett skomakeri, som är grundat av Östanbäckaren Josef Hamberg. Åsele Hembygdsgårds hemsida:
www.aselehembygdsforening.nu

Inbjudan till Släktträff i Junsele 18–19 juli 2015

Hej släkting!

År 1730 fick Östanbäcks by i Junsele varaktig bebyggelse, då nybyggarna
Erich Pährsson och Brita Olsdotter bosatte sig där.
År 1980 bildades Östanbäcks släktförening av deras ättlingar och
hela 750 av dem samlades i Junsele vid den första släktträffen för
Östanbäckarna. I år, den 18-19 juli, har vi vår nionde släktträff.
Vi, i styrelsen, har det stora nöjet att inbjuda er till två festliga släktdagar i
Junsele. Sprid gärna denna inbjudan vidare så att vi når alla släktingar och
intresserade.

Hjärtligt välkomna!

Anmälan

Anmäler dig gör du genom att betala in anmälningsavgift på föreningens
PlusGiro 64 55 67-9 senast 22 juni. Glöm inte att skriva antal personer
och eventuell ålder på barnen.
Anmälningsavgiften för Släktträffen är:
500 kronor för den som är 16-100 år
250 kronor för den som är 10-15 år
Den som är under 9 eller över 100 får komma gratis, men föranmälan
görs ändå. Anmälan är bindande.
Har du frågor om inbetalningen hör av dig till föreningens kassör
Marianne Gustafsson, tfn 070-347 41 16, e-post magu1513@hotmail.com
Är du vegetarian, har allergier, behöver specialkost eller har annan
information som vi kan behöva veta, kontakta Elin Torestad,
tfn 070-363 30 23, e-post elin.torestad@gmail.com

Tips på inkvartering

Junsele Turistbyrå 0621- 101 55
Junsele Bed & Breakfast 072-22 44 118
Saloon Corner 0621-100 96
Camping och stugby 0621-105 54

Välkommen till årsmöte

Fredagen 13 juli 2012 kl.15.00
Vi träffas vid Gammelgården i Myckelgensjö för en guidad visning.
Sedan åker vi till Föreningshuset i Myckelgensjö, där vi håller vårt årsmöte ca. kl. 16.30, pratar om föreningens fortsatta verksamhet och den kommande Östanbäcksboken.
Därefter intar vi en lättare måltid.
Under tiden blir det litet underhållning
Under dagen får vi också tillfälle att titta på Vår släkting Jonna Jintons smycken.
Dagen avslutas hos en annan släkting; Frida Bylund, som driver ett stort jordbruk med mjölkkor i Myckelgensjö.
För allt detta betalar du 50:-
Anmäl deltagande senast den 2 juli till
Ulla: ulla@ostanback.se 070-609 42 04
eller Marianne: magu1513@hotmail.com 0621-21064, 070-347 41 16

Välkomna till årsmöte i Storjola!

Kära släktingar

Platsen kan tyckas ligga avlägset i förhållande till släktens utbredning, men samer från just det området, har ofta flyttat till Ångermanland och platser befolkade av Östanbäckare.

Bland de turistbroschyrer, som vi tittade i i samband med planeringen av detta årsmöte, fanns en liten skrift om Höglands kapell, som ligger i byn Högland i Dorotea socken. Där står:” En sommarkväll år 1860 kom två män vandrande från Långsele, Dorotea, på väg till den övre byn – Högland.
Männen var Erik Jonsson och pastorn Carl Gustaf Hammar. De gick gångstigen över Halvvägsbacken och när de kom till platån där kapell, klockstapel och kyrkogård nu ligger, stannade de upp. Hammar ska då ha yttrat: Just här vore lämplig plats för ett Guds hus. Platsen kallades efter denna händelse för ”Hammarsmässan”. Tanken på ett kapell hade därmed väckts, men det dröjde många decennier innan den förverkligades.” Denne Carl Gustaf Hammar, som var född i Sundsvall, var gift med Cajsa Greta Blom, dotter till Brita Henningsdotter och pastor Jonas Blom.
Cajsa Greta dog i lungsot endast 48 år gammal. Makarna hade då tre barn i livet. Efter makans död flyttade Carl Gustaf till Trehörningsjö och så småningom till Holmön, där han avled år 1893. Han hade då varit gift med Sara Brita Westerlund, född i Arnäs. De fick sju barn tillsammans. Jag har försökt hitta efterkommande till Cajsa Gretas och Carl Gustafs barn men det enda, som jag har hittat, är att sonen Jonas Axel, f. 1850, skräddare och torpare, gifte sig med Gustava Häggström f. 1855 i Bjurholm. De fick sonen Karl Eyrythes Hammar.
Om någon vet något mer om denna familj så är jag tacksam för uppgifter.

För övrigt håller jag på att arbeta med Östanbäcksboken. Jag har följt människor i Pehr Erssons gren i sex eller sju generationer och skrivit något om dem. Det har varit mycket letande i sockenstämmoprotokoll, domböcker, bouppteckningar, småprotokoll o.dyl.
Arbetet har fortsatt med de andra grenarna. Fortfarande behövs hjälp från dig. Vad vet du om dina förfäder? Har du gamla foton, som kan vara intressanta att ha med? Foton från arbete på åker och äng, i skog och mark, hantverk och hushåll är av stort intresse.

Ordförande Ulla

Program

11.30. Lunch
12.00 Årsmötesförhandlingar
12.30-13.30 Elvira Flordin berättar samernas
historia och om familjen vinterflytt till
Ångermanland
13.30 Vandring till Sutme lappläger, familjen
Kroiks
sommarviste
(ca 2 km, de första 400 m ganska brant)
Vi kommer att få kaffe/te och smörgås under
vandringen.
Tänk på att ha bra skor och kläder för
vandringen!
Ca 16.00 återkomst till Sutme

Kostnad för dagen är 150:-/person.

Anmälan senast den 28/7 2011 till
Ulla Thorsell Östlund tel. 070-609 42 04,
ulla@ostanback.se
Marianne Gustafsson, Bysjön 205,
880 37 Junsele.
tel. 0621-21064

Väl mött till en trevlig dag i fjällen i kantarelltider!

Sutme är samiska och betyder Solens dal

Sutme ligger där vägen slutar. Du kör till Dorotea, tar av mot Borgafjäll och fortsätter till Storjola. Konstvägen sju älvar går mellan Holmsund och Borgafjäll.
Där finns 12 olika konstverk. Från Dorotea till Borgafjäll finns tre av dessa: ”Återkallelse” av Monika Larsen Dennis, ”Ett Ljusfenomen” av Olof Tällström och ”Himmel möte” av Solfrid Mortensen. Andra svärdheter, förutom den storslagna naturen, är Avasjö kapell och Hotell Borgafjäll, som båda är ritade av arkitekten Ralph Erskin.

Sutme kan erbjuda boende i fyrabäddsstugor för 450 kr/natt.
Kontakta Jörgine på tel. 0942-47070, 070-6219337 eller
Lars-Erik 070-2109906.
Andra boenden i området:
Hotell Borgafjäll tel. 0942-421 00
Björnidets camping tel 0942-42042

Lyckat årsmöte i Röån

Söndagen den 20 juli var det dags för Östanbäckarnas årsmöte. Inte mindre än 59 personer hade anmält sig till mötet. Så många har inte kommit till något årsmöte tidigare förutom till släktträffarna vart femte år.

Många hade åkt långt. T.ex. kom Lars-Göran Sundeqvist på sin hoj ända från Östersund. Årsmötet inleddes med kaffe och macka. Alla deltagare presenterade sig och redogjorde för sin placering på stamtavlan. Några personer var med för första gången som lille Villehard Östlund tillsammans med farmor och farfar från Forsed.

Göran Hahne var också en ny bekantskap från Resö på Västkusten men sommarboende i Röån. Han berättade om sin barndoms somrar i Röån, hur morföräldrarnas gård såldes, sin ständiga längtan tillbaka till Röån och hur han till sist kunde köpa tillbaks gården.

Jerker Sjödin hade tagit med sig sin bok ”Röåborna. Sådana är dom. Därför finns dom.” Han berättade om bakgrunden till boken och det mödosamma arbetet med att färdigställa den.
Jerker guidade på en promenad till det äldsta huset i byn och troligtvis den plats där Olof Ersson slog sig ner för 250 år sedan.
Jerkers mor Hervor berättade om sin senaste bok om Laura Fittinghoff ”Vägen till Frostmofjällen”

Efter en delikat måltid var det dags för dagens höjdpunkt filmen om Nicke Sjödin ”På min fula breda dialekt.” Nicke gladde oss med sin närvaro och introducerade filmen. Det var en mycket stor upplevelse att få se filmen. Den berörde publiken djupt. Efter föreställningen ville applåderna inte ta slut. Man kunde se en och annan tår när deltagarna lämnade lokalen.

Det blev en heldagsupplevelse i Röån som man sent ska glömma.

Sida 3 av 4

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén