Sida 3 av 8

Klara Sjöberg från Kvarnå – Mongolmissionär under många år

ur Östanbäcksnytt # 2014

Klara Sjöberg

Klara Maria Sjöberg föddes i Kvarnå, Junsele, den 27 december 1903 som sjunde barn till Erik Edvard Sjöberg och hans hustru Anna Magdalena Mähler. När Klara var 14 år omkom hennes pappa i ett åsknedslag. Klara kom till ålderdomshemmet i Bölen, där hon arbetade som tjänsteflicka i två år. Sedan bodde hon en tid i Ed och arbetade på Nordhem, ett hem för förståndshandikappade flickor, samt verkade som evangelist på flera platser. 1926 flyttade Klara till Matteus församling och vidare till Salem, Stockholm.
Klara blev döpt i vatten och förenad med Salemsförsamlingen i Junsele som helt ung, redan 1922. Den 14 februari 1937 blev hon, efter genomgången missionärsutbildning, i Tumba, avskild som missionär för missionen i Mongoliet. Med i Tumba fanns även Arne Nordmark, som en vecka tidigare blivit avskild för mission i Mongoliet i Södertälje.
Klara skriver själv om sin kallelse på följande sätt:
– Du, Herre, övertalade mig, och jag lät mig övertalas. Du grep mig och blev mig övermäktig…(Jer.20:7). Då jag nu står inför denna verklighet att få gå till Mongoliet med frälsningens glada budskap, fylles mitt hjärta med tacksamhet till Gud. Då jag var barn, talade Gud till mitt hjärta om hedningarnas nöd. men åren gingo, jag blev stor och kom ut i livet och ämnade ordna för mig en tryggad framtid. Men då kom Herren på nytt och talade till mitt hjärta om nöden där ute. Jag har förstått under flera år, att en dag skulle denna inre kallelse, som jag försökte dölja, bliva en uppenbar verklighet. När tiden kom och Herren bjöd mig gå, ryggade jag dock tillbaka för de lidanden och försakelser, som jag förstod skulle möta mig på denna väg. Först efter mycken kamp och bön blev jag villig att lyda och gå. Jag har blivit väldigt gripen av att se Herrens ledning och hjälp till allt. Gud har på ett underbart sätt givit mig allt, vad jag har behövt, intill denna stund. Han skall ock hädanefter hjälpa.
Nog känner jag mig bävande inför den stora uppgiften, men Jesus har själv sagt: ’Se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände’. Prisat vare Hans underbara namn!
Önskar att i fortsättningen få vara innesluten i Guds folks förböner.
En fridens hälsning till alla vänner och förbedjare i det kära Sverige. Klara Sjöberg.” För Klaras underhåll svarade Filadelfiaförsamlingen i Tumba, Salemsförsamlingen i Junsele och ett par enskilda vänner.
Resan anträddes från Stockholm den 20 februari. Broder Nordmark får, från Helsingfors, fortsätta resan genom Ryssland i sällskap med mongolmissionärerna Folke och Greta Boberg samt Klara Sjöberg från Tumba. De beräknade, om allt skulle gå, som de tänkt, att vara framme i Wangiefu någon av de första dagarna i april. Det blev en strapatsrik resa. Inte förrän den 17 april var de framme i Mongoliet. Arne Nordmark skrev till Evangeli Härold och berättade om resan. Utdrag ur brevet:
”Vi hade en god resa hitut. Herren bevarade oss från allt ont, och det fyllde våra hjärtan med tacksamhet. Den 17 april voro vi framme.
Så hade jag då kommit till Mongoliet – kallelsens och längtans land … Inför allt det okända hade mitt hjärta en ljuvlig vila och ro.
Redan under resan genom Sibirien hade jag haft den stora glädjen att få se de första mongolerna, men nu var jag i deras eget land. … Nu har några månader gått, och under den tiden har jag fått lära känna något av förhållandena och arbetet på detta fält. Även här har Gud tagit ut en skara från mörker till ljus. … Strax efter midsommar var jag i tillfälle att tillsammans med broder Boberg bevista en tempelfest i Djuen Chi, ett tempel beläget bland bergen några svenska mil härifrån. Sedan vi hyrt kameler och lastat dem med våra tält, en låda bibeldelar samt andra, för vistelsen, nödvändiga saker, begåvo vi oss iväg. Solen strålade från en högblå himmel och det var mer än tillräckligt varmt. Vid 6-tiden på eftermiddagen nådde vi fram till bergen. Naturen bytte gestalt i ett enda nu. Förut hade vi färdats över idel slättland. Framför oss hade vi en smal dalgång med en ännu smalare väg. Jag njöt obeskrivligt av naturens skönhet. På bergssluttningarna och i dalen växte en mångfald träd, buskar och blommor. Vi voro ej ensamma, ty vi passerade den ena kamelkaravanen efter den andra. Det var kinesiska köpmän, som under festdagarna ämnade utbjuda sina varor. Vägen slingrade sig i jämn stigning uppåt tills vi slutligen nådde fram till ett vidgat område. Här låg templet eller rättare sagt templen – det ena liggande högre än det andra. På ena sidan hade prästerna sina bostäder, byggda i rad på en av sluttningarna, och de höga bergen ramade in den vackra tavlan. Aftonsolens strålar belyste det majestätiska landskapet. Skymningen föll och snart var det mörkt. Vi gjorde upp en eld och drucko te i väntan på att våra saker skulle komma.
Vid 11-tiden på natten kommo de. Sovtältet sattes upp, och sedan vi kokat ris och kött, vilket smakade utmärkt, gingo vi till vila. Tidigt påföljande morgon satte vi upp mötestältet. Redan innan vi stigit upp, kommo mongolerna och tittade in i vårt tält. De äro ganska nyfikna. Dock vänjer man sig snart vid att de äro litet närgångna. De menar inget illa med det.”
Efter en lång beskrivning av templens inredning med en mängd små lampor och ”avgudabilder”, mongolernas ritualer i de egna templen samt om Nordmarks och Bobergs gudstjänster i mötestältet, avslutas brevet med orden: ”Syskonen Boberg samt syster Sjöberg förena sig med mig i de varmaste fridshälsningar. Eder i Herrens tjänst lycklige broder Arne Nordmark.”
Den 28 oktober 1937 kunde man läsa följande i Evangelii Härold: ”Från Mongol-missionärerna Folke och Greta Boberg, Arne Nordmark och Klara Sjöberg ha vi ej fått någon underrättelse på över två månader. Då enligt dagspressen staden Paotown nu intagits av den japansk-mongoliska armén, ha postförbindelserna den vägen säkerligen blivit avbrutna, varför man ej kan vänta brev så snart från dem. Emellertid ligger staden Wangeifu, där dessa syskon äro bosatta, långt ifrån själva stridsfronten. Någon överhängande fara torde därför icke hota våra syskon. Det enda som vållar svårigheter, är att få medel ut till dem.”
1939 berättade Folke och Greta Boberg om strapatser i samband med att de besökte Klara i Wangiefu:
”Vi äro vana vid att möta litet svårigheter, så de avskräckte oss icke. Allt lastades på lördag morgon och visade farväl. Komna utanför staden beslöt emellertid kamelernas ägare att själv gå tillbaka, under det att vi skulle invänta honom. Vi förstodo hans plan, varför vi återvände till staden, där vi fingo tillfälle att stanna på mötena över hela söndagen. Först på måndagen blev han färdig. Han hade nämligen spelbegär, och den sista natten hade han förlorat sina sista penningar. Det kändes oerhört svårt och nästan pinsamt för min hustru och mig, att lämna syster Klara Sjöberg ensam i Wangiefu, och uppbrottets stund var ej den bästa. Men vi tacka Gud för vår trogna, högt värderade syster och medarbeterska, som nu trädde ensam in i ansvaret och arbetet, medan vi voro borta. Broder Nordmark lovade också komma över på söndagsmötena i den mån han kunde.”
Livet i Mongoliet var inte så lätt. Japanerna hade ockuperat Mongoliet redan 1937 och strider med kinesiska armén pågick. Deserterade kinesiska soldater bildade rövarband, som drog härjande genom provinsen. En missionärskamrat till Klara, Elin Carlsson, berättar, i ett brev från oktober 1937, om rövarna, som en dag tog sig in på deras gård och rövade allt de hade. De begärde 7000 dollar men fick bara de 45 dollar, som de hade. Elin blev bunden vid en träpåle och blev slagen med träribbor, så flisorna yrde, blev stucken med bajonett på underläppen så blodet började rinna ner på kläderna. Hon blev slagen på ryggen med en träribba med spikar, som trängde in i ryggen, minst 40 gånger. Syster Linda Jonsson fick slag i huvudet så blodet sipprade ner mot örat och kläderna. Banditerna sa, att de skulle ha syster Ilin Carlsson med sig, när de lämnade missionsstationen. Elin var tvungen att ta farväl av sin syster med orden: ”Glöm aldrig att bedja till Gud. Han skall hjälpa igenom.” En stund efter att rövarna hade lämnat stationen, hörde man skottväxling. Soldater hade kommit till byn för att driva bort rövarna. Det blev heta strider och många blev dödade. Några soldater lyckades hitta Ilin. Den natten sov missionärerna under en vinranka inne på gården. I dagbräckningen gick de till en by, där det fanns några troende. Rövarna hade inte fått med sig allt och hade hotat med att komma tillbaka.
Riktigt så dramatiskt var det inte i Wangiefu eller i Tjaghan Osso, en utpost till Wangiefu, där Klara och Olga Sundberg befann sig. Den 23/11 1941 skriver Klara hem till Sverige:
”Hjärtligt tack för all hjälp jag för min personliga del fått mottaga, tack för den sista checken jag nyligen fått. Det är underbart att vägen ännu är öppen, så att vi får vårt personliga underhåll. Nu en tid har växeln varit väldigt fin, så att pengarna räckt till en hel del … Vi, Olga Sundberg och jag, har i dag haft främmande från stan. Bobergs samt Ester Linnskog kom ridande hit på förmiddagen, de har nu återvänt hem. Platsen, som vi bor på, är inte långt från staden, utan man kan orka med en tur fram och åter på dagen. Vi två har varit här nu ett par månader och ämnar fortsätta här i vinter om inte något särskilt inträffar. Vi har fått köpa ett lerhus av en mongol på platsen. Han har rappat och gjort det så trevligt och snyggt som möjligt. Fastän det är bara papper för fönstret, i stället för glas, och jordgolv, så har vi så varmt och skönt.”
I mars 1949 är läget inte så bra. Klara skriver: ”Tack för all hjälp, förstår att det är inte så lite arbete, som ligger bakom allt och nu i synnerhet, när det har dragits till så hårt även i Sverige, det måste vara dåligt ställt med valutan. Det är ju gott för alla nya missionärer, som hunnit ut innan de nya bestämmelserna trädde i kraft. Men när det gäller Kina så ser det inte mycket hoppfullt ut. Vi frågar oss, ska vi ändå till slut måsta lämna landet. För en fjorton dagar sen stodo vi alla här i norr väldigt villrådiga, hur vi skulle göra, att gå meddetsamma eller invänta å se, men detta kunde ju innebära att vi bleve instängda. I Ninghsian stad var det en gräslig oro. Guvernören med sina fem fruar samt hans ägodelar flyttade över till Tsinghai Lauchour, även de höga gubbarna i Ninghsian flydde, de var nog rädda att folket skulle överlämna dem till fienden, guvernören har varit grym mot sitt folk, inte undras över att de hatar honom …”
Klara Sjöberg återkom till Sverige 1948 och arbetade inom sjukvården. 1952 gifte hon sig med filaren Helge Konstantin Ahl f. 1891 i Stockholm. Klara dog den 26 augusti 1982 i Rönninge, Stockholm efter att ha varit änka sedan 1975.

Tack till Birger Moström som tagit fram brev och klipp.

Ulla Thorsell Östlund

Hon valde glesbygden före livet i storstaden

ur Östanbäcksnytt # 2012

Jonna Jinton i Grundtjärn är en av släktens allra största kändisar. Hon är 22 år och flyttade för snart två år sedan från Stampgatan mitt i Göteborg till Grundtjärn. Hennes mamma Anita kommer från byn och efter att ha firat sommarlov 2010 i den glest befolkade byn blev längtan tillbaka alltför stor. Hon övergav plugget och storstaden och kamraterna för att börja ett helt nytt och annorlunda liv nära naturen.
Hennes nystart i livet har varit mycket omnämnd i dags- och veckotidningar samt även i flera TV-program. Bland andra har Östanbäckaren Hans Lindblom på Mittnytt gjort reportage om den annorlunda tjejen.
Jag var i Grundtjärn fyra veckor under semestern sommaren 2110 och när jag kom tillbaka till Göteborg och bostaden mitt i centrum fick jag kvävningskänslor, berättar hon. Jag ville så snabbt som möjligt tillbaka till Grundtjärn.
Grundtjärn är en avfolkningsby inom Örnsköldsviks kommun, nio mil från stadens centrum nära gränsen till Sollefteå med Junsele som närmaste tätort. Förr var det en relativt stor by med egen skola där invånarna levde på sina jordbruk och skogsarbete. I dag bor bara 13 personer kvar.

Vändning kommer

Men det är möjligt att en vändning kommer, säger Jonna Jinton. Jag har massor av vänner på facebook och min blogg, som skriver, att de gärna skulle vilja bo som jag gör just nu. Det är många i storstäderna i min ålder som drömmer om ett liv på landet.
Junsele är känt som ett riktigt kallhål. I december 2010 var det 35 grader kallt i flera dagar i sträck och cirka 20 minusgrader mest hela månaden strax efter det att Jonna flyttat till byn. På julaftonen var det som allra kallast med – 38 grader och massor av snö.
Vattnet frös och på morgonen hade jag nedåt + 4 grader inomhus som kallast, säger Jonna Jinton med ett leende. Det kom rök om andedräkten när jag gjorde upp eld i kaminen och spisen. Det var min gammelmorbror Tage i grannhuset som räddade mig. Han hjälpte mig med veden och mycket annat.
För Jonna Jinton är flytten till Grundtjärn inget hugskott. Hon säger att hon längtade efter de öppna ytorna, skogen och tystnaden när hon bodde i Göteborg. Och öppna ytor finns det fortfarande i byn. De tidigare välskötta åkrarna används nu som betesmarker av storbonden Frida Bylund i Myckelgensjö. Dessutom finns det en stor sjö intill byn med en utmärkt sandstrand där det inte är svårt att få vara ensam.
Här finns allt som jag inte hade mitt i storstaden, säger Jonna Jinton. Både Sollefteå och Örnsköldsvik finns inom räckhåll. Jag tycker också om Junsele och dit är det inte mer än ett par mil.
För Jonna Jinton är det en uttalad livsstil att välja landsbygden före storstaden.
Jag tänkte på Grundtjärn varje dag under gymnasietiden. Jag kände mig instängd i lägenheten mitt i Göteborg och längtade tillbaka hela tiden. Drömmen var att få flytta till min barndoms Grundtjärn och bosätta mig där för gott. Min mamma har också flyttat till byn.

Tillverkar smycken

Jonna Jinton tillverkar smycken i silver och swarovskipärlor. Det är en typ av kristall som blänker till och med i skuggan. Det är ett företag som Jonna har tillsammans med sin mor Anita Jinton. De har en butik på nätet med namnet Nordkristall.se.
Avsikten är att hela tiden tillverka smycken med nordisk anknytning, säger Jonna Jinton. Det kommer att bli smycken som är inspirerade av Nordkalotten, norrsken, kyla och vita vidder men också av sommar och sol. Den här byn är förunderligt vacker både sommar och vinter. Ibland undrar jag om det är lagligt att få bo så här vackert.
Jonna Jinton beskriver kontinuerligt sina svårigheter och glädjeämnen på nätet. Det räcker med att googla på Jonna Jinton för att nå hennes blogg och även företaget Nordkristall.

Sven Lindblom

Anledning till ett kåseri

ur Östanbäcksnytt # 2013

Som ny medlem av Östanbäcks släktförening fick jag mig tillsänt en hel del informationsmaterial och även de två senaste årens utgåva av Östanbäcksnytt. För mig var detta en mycket intressant läsning och det gav mig många nya upplysningar om olika släktingar.
I det senaste häftet kunde jag läsa om familjen Rickard Sjödin.
Deras son, Nicke Sjödin var ju redan ett känt namn för mig så det var intressant att läsa.
Om det var tillfälligheter eller ödet som medverkade så hade vi i vår familj för ett antal år sedan, hösten 1992, kontakt med Nicke Sjödin. Han hade hamnat mitt i ett snöoväder och fått problem med sin bil just när han passerade vår bostad i Håkmark utanför Umeå. Våra två söner bodde vid den tiden fortfarande hemma och råkade vid tillfället vistas i den garageverkstad som finns på gården. Som den naturligaste sak i världen hjälpte de Nicke Sjödin
med vinterdäcken och tyckte själva det var ett roligt sammanträffande som de berättade om senare på kvällen. Ingen av oss hade en aning om ett eventuellt släktskap.
Någon vecka senare fanns ett kåseri infört i länstidningen Västerbottens Kuriren med rubriken ”Änglar finns…” författat av Nicke Sjödin. Vi gladde oss mycket åt kåseriet och jag återger det här för den som vill läsa det.

Ingegerd Östergren

Änglar finns…

För en massa år sen gick det en film som hette Änglar, finns dom? På den tiden tyckte jag det var en rätt löjlig fråga men numera vet jag bättre. Änglar finns. Närmare bestämt finns dom i Håkmark, nån mil väster om Umeå. Dom är blonda, rätt unga, trevliga och har allting, precis som änglar ska ha.
Dom har t ex fälgkors, skruvdragare, domkraft och en jädrans massa skruvar och muttrar och bultar och lufttrycksmätare och jag vet inte allt.
Om vi nu tar det från början. I så fall var det i början av förra veckan kalasfint väder, så att fara till Umeå på sommardäck var lätt som en plätt. Min pessimistiska omgivning rådde mig att ta med vinterdäck i skuffen. Löjligt, tyckte jag men lydde för husfridens skull.
I Umeå – detta tundraliknande lapphelvete – började det ju snöa så fort jag kom dit. Stora samehandskar bara dånglade ner över mig och mina sommardäck. På onsdag gick snön upp till extraljusen.
Det var då jag skulle göra en utflykt till Vindeln. Bara att hitta avtaget till Sorselevägen var ett eldprov i takt med att Blåvinge fann Guldpudran eller vad hon hette. Sen skulle jag köra längs den där vägen då. På sommardäcken.
Ja, jag vet att det var idiotiskt, men vem ställer sig och skiftar till vinterdäck, när det blåser 200 sekundmeter och snöar isbitar i skallen och långkalsongerna är 20 mil bort? Inte jag i alla fall. Så jag körde.
En smörklick i en het stekpanna känner alla till. Då vill jag bara tala om att en sådan smörklick är rena betongfundamentet jämfört med min bil på den här vägen. Kort sagt – det var halt. När jag med långsidan före med knapp nöd hade smitit undan en människoätande timmerbil, med bakändan hade missat en lyktstolpe med fyra millimeter och endast med en hårsmån undgått att ramma en hel skidutflykt, insåg jag min begränsning som isracingförare. Jag
dammade in på en öppen plätt vid ett översnöat hus och kallade på kommunala färdmedel. Jag var beredd att låta bilen bli något för framtida glaciärforskare att grubbla över.
Dan därpå, när stormen bedarrat och snömassorna lagt sig till ro uppsökte jag bilen igen. Den stod kvar, ehuru litet kall om huven.
Då uppsökte jag det översnöade huset – som nu var snyggt framskottat – och träffade de två änglar jag nämnde om i början, En av änglarna – en blond, vikingliknande gestalt – sa nåt i stil med: ”Men inte kan du stå ute heller det är ju för kallt, vi tar in bilen i mitt garage, kör in här du!” In i ett välförsett garage gled jag som en oljad iller och började klia mig i skallen och undra över var jag hade domkraften – vem fan är det som hittar på nya
ställen att gömma domkraften på i varje ny bilmodell? – så upplät en av änglarna sin mun, talade och sade: ”Men inte ska du skita ner finkläderna (han menade mina säckiga gabardin-brallor) – flytta dig, så fixar vi det här.”
Sen tog det exakt åtta minuter så hade jag vinterdäcken på och gammhalsommar-däcken instuvade. Det enda jag gjorde själv var att sätta fast navkapseln på höger fram. Den föll mycket riktigt loss och försvann på vägen in till Umeå.
På frågan vad jag blev skyldig blev svaret: ”Inte ska vi ha nåt för det. Det var roligt att kunna hjälpa till.” Tala om att ha egendomliga krav på nöjen.
Nu inställer sig ett antal frågor. Vad var det för egendomligt Herrens pekfinger som knuffade in mig just på den gårdsplanen? Jag hade ju letat som en dåre efter en vanlig P-plats. Kan man träffa på sån där självklar hjälpsamhet mot en ovanligt insnöad tönt nån annanstans i EG-gemenskapen? Var det möjligen skifte av däck Jesus tänkte på när han talade om det där om att ”Vadhelst I haven gjort mot en av dessa mina minsta, det haven I ock gjort mot mig.”
Hur som helst, om det var det Han tänkte på eller inte – i Håkmark har han ett par utsända änglar i alla fall. Försedda med snöskovlar, fälgkors och två dussin änglars tålamod. Man blir som tårögd av lycka.

Nicke Sjödin

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Oplanerad resa slutade med historiens vingslag

ur Östanbäcksnytt # 2013

Någon dag i början av augusti 2012 upptäckte vi, min man Allan och jag, Ingegerd, att vi plötsligt hade en vecka framför oss utan några som helst åtaganden. Tidigare hade en del sjukperioder lagt hinder i vägen för något resande och även de sysslor som i och med det kommit på efterkälken. Glada som barn bestämde vi oss snabbt för en några dagar lång biltur. Vart vi skulle resa hade vi nästan inte pratat om medan vi packade bilen. Jag råkade bläddra
lite i en kartbok och blicken föll på Junsele och det framstod som en lagom tur utifrån den tid som fanns till förfogande.
Till Junsele hade vi varit tidigare ett antal gånger men av någon anledning verkade det lockande. Resan påbörjades från vårt hem i Håkmark, en mil norr om Umeå. Vi tog det lugnt, stannade där vi tyckte det såg fint ut. Första fikastoppet var vid Lögdeälven på väg mot Åsele. Det var soligt och fint. Åsele glittrade som en pärla vid Ångermanälven. Vi fikade igen på kaféet vid Hälla, hembakat bröd och härligt avslappnat.
Resan fortsatte. Plötsligt noterade jag liksom i ögonvrån att det stod Degersjö på en mindre vägskylt när vi passerade. Då vaknade direkt den slumrande släktforskar-genen till liv. Visst ja, min mormorsmor kom ju från något som hette Degersjöberget. Vi tycktes ju ha all tid i världen så vi vände bilen och åkte in på den mindre vägen. Vi kom fram till byn Degersjö som såg väldigt fin ut, men vid det laget hade vi via kartboken insett att vi skulle vidare till ett större skogsområde för att hitta Degersjöberget. Våra kartböcker var inte precis utförliga men vi förstod att det handlade om skogsbilvägar.
Vi tog oss in på lite olika tänkbara ställen. Några skyltar hittade vi inte. De flesta av vägarna slutade vid någon upplagsplats.
Till sist kom vi in på en väg som gick bakom en sjö och fortsatte i långa vindlingar via kalhyggen och tjärnar för att till sist sluta vid en upplagsplats knappt möjlig att vända bilen på. Vi hade länge varit utan täckning på mobiltelefonen och det började gå upp för oss att vi befann oss totalt bortom alla de förväntade resmål vi meddelat innan vi åkte. Våra båda söner är ju kloka nog att ha lite koll på sina äventyrliga 70+ föräldrar så vi tog oss med konster
och knep tillbaka till farbara vägar. Det började skymma och vi var fortfarande en bra bit från Junsele.
Jag hade nu memorerat allt jag kom ihåg om Degersjöberget.
Min mamma och hennes syskon hade många gånger berättat hur föräldrarna till min mormorsmor blivit frånlurade sitt stora skogshemman för en ringa summa pengar och allt vad det senare inneburit för släkten. Min mormorsmor hette Brita Stina Åkerström, var född 1838 och gifte sig med Samuel Petter Lindblom från Sunnansjö, Nätra. Det berättades alltid i släkten att min mormorsmor var av klockarsläkt. Släkten var mycket musikalisk. Två av mormorsmors systrar hade gift sig Mähler, det berättades också.
Vi kom fram till byn Grundtjärn där vi såg en skylt om Svanåsen. Det namnet klingade också på ett särskilt sätt, men nu var det nästan mörkt så vi gav slutligen upp för den dagen. Till sist kom vi så fram till vårt förbeställda övernattningsställe, Kullberg utanför Junsele. Vid det laget började jag
inse att jag var ute på en riktig släktresa som på något outgrundligt sätt arrangerats över mitt huvud. Stugvärd på Kullberg var Kjell Mähler, i nedstigande led ättling till Magdalena Åkerström, en syster till min mormorsmor. Jag minns jag tänkte att nu är det bara att följa med, den här resan har en annan mening än de avkopplande dagar vi tänkte oss från början.
Vi fick mycket och fin information av Irene Hägglund och Kjell Mähler, bl a om Östanbäcks släktförening. Vi fick även en vägbeskrivning om hur vi på hemvägen skulle åka in i byn Grundtjärn, förbi Svanåsen och vidare cirka en mil för att komma till Degersjöberget. Vår hemresedag startade tidigt en lördagmorgon och vi körde den väg vi fått beskrivning om. Skogen kändes oändlig men det var en vacker dag och vägen bra jämfört med där vi varit några dagar innan. Vi kom till sist fram till en vägkorsning där vi lämnade bilen. Den väg vi fick för oss vi skulle ta lämpade sig inte för biltrafik. Vi tog våra gåstavar och traskade iväg. Av själva landskapets utseende förstod vi att det kunde ha varit en bosättning där. Och mycket riktigt. Efter några hundra meter öppnade sig en glänta med ett bostadshus som troligen numera används som jaktkoja. Ovanför ingången till jaktkojan fanns en skylt där det stod Degersjöberget.
För mig var det en historisk upplevelse. Man brukar ju säga att man känner när man kommer hem. Den känslan fanns där.
Väl hemma i Umeå igen var jag inte sen att informera mina närmaste släktingar om vad vi varit med om. Åsa Sandström, mitt kusinbarn, och hennes man Sören, som båda är ivriga släktforskare blev väldigt intresserade. Följden blev att vi fyra en söndag i mitten av oktober samma år på nytt åkte ner till Junsele, denna gång direkt till Degersjöberget. Vid det tillfället tog vi god tid på oss och travade runt bosättningen åt olika håll. Vi fann några gamla husgrunder, en gammal jordkällare, lämningar av gamla åkerlappar och vi såg vilken möda som lagts ner på all sten som förflyttats.
Vi började också fundera över hur många bostadshus som funnits där för länge sedan, det hade ju varit två bröder som ägde hemmanet tillsammans vid tiden före ”Baggböleriet”. Finns det möjligen någon som har uppgifter och eventuellt någon fastighetskarta över hur bebyggelsen såg ut medan det ännu bodde människor där?

Ingegerd Östergren

En ringsignal från gången tid

ur Östanbäcksnytt # 2011

Jonas Jonsson, Spel-Jonas, föddes 1868 som son till Östanbäckaren Jon Nilsson, f 1863 och hans hustru Kajsa Matilda Salomonsdotter. De bosatte sig på Betarsjönäset.. Makarnas äldsta son hette Nils Jonsson, f 1860, och han blev min farfar. 1877 dog Jon Nilsson och Kajsa Matilda gifte 1879 om sig med torparen Nils Johan Zachrisson Norberg. I det andra äktenskapet föddes ytterligare två barn, bland annat Märta Maria (Faster Mia) år 1882. Mer om henne senare.

Spel-Jonas var hemma hos oss en mytomspunnen figur. Han var ju död sedan länge, och det jag minns var torpet där han bott med Faster Mia. Torpet kallade vi Spel-Jonas´ torpet. Byggnaderna hade ju raserats, och vad som fanns kvar var en stenkällare, och rester av något slags uthus. Runt torpet och i åkern växte dock frodigt med hallon. Det var båttur över Betarsjön varje sommar för att plocka dessa hallon. Jag minns att jag frågade min mor varför han kallades Spel-Jonas, och hon sa att det var för att han var en spelevink och lite ansvarslös. ”Bohemisk” kanske man skulle ha sagt idag. Han var bland annat delaktig i hembränning, och enligt mamma så tog han en gång på sig ett straff för detta, för han hade ju inte någon försörjningsbörda. Fast han var nog den gången rätt oskyldig, menade mamma. Hur det ligger till med sanningen lär vi ju aldrig få veta, men ibland så behöver ju släkten målas lite mindre svart än sanningen. Det var dock först när jag var i 20-års åldern som jag dessutom fick reda på att Spel-Jonas var bror till min farfar. Släktskapet var inget som man pratade allmänt om.

Mamma var ju som de flesta väldigt noga med att plantera lite blommor och sköta släktens gravar på kyrkogården. Många av gravarna hade ju ingen sten, men hon visste noga var olika personer låg begravda. Så farfars grav, farmors grav och många andra gravar sköttes om, trots avsaknad av gravstenar. Jag skulle nog än idag kunna hitta till dom även om det mesta på kyrkogården numera är omgjort. Men att det fanns en grav för Spel-Jonas, det kan jag inte minnas, så det var nog så att det var ingen släkting, vars minne mamma la ner stor energi på att vårda. Och som sagt, han var ju något av en bohem och ”ingen riktig arbetskär”.

Så, förra året så råkade jag gå in på Hembygdsföreningens hemsida, där de hade en sida om spelmän i Junsele. Där nämndes Spel-Jonas, och beskrevs som en ”aktiv spelman som kunde spela hur bra som helst även när han var påstruken” VA?” var min första reaktion. Var Spel-Jonas, min farfars bror, alltså spelman? Och att han dessutom var lite av en kändis i Junsele. En hel del spelmän på 1960-, 70- och 80-talen i Junsele hade minnen av honom och hans spelande. Hembygdsföreningen efterlyste också mer information om Spel-Jonas för det var väldigt lite som var känt om honom. Jag förhörde mina syskon för att få reda på allt de visste om Spel-Jonas och hans spelande, och för alla oss syskon kom uppgiften om att han varit spelman som en överraskning.

Min bror Erik hade till och med en bild av Spel-Jonas där han står med en cykel i något slags uthus. En cykel på Betarsjönäset kan ju inte ha varit särdeles alldagligt, jag menar det var ju mest ko-stigar och båt som kom till användning. Min syster Märta visste också att berätta att Faster Mia hade rott över sjön till oss på Säljviken där min farmor och min familj bodde för att grädda sockerkaka. Vi hade ju det väldigt moderna: en vedpis, och inte bara en öppenspis. Hon kom med ingredienserna och gräddade sockerkakan, och rodde sen tillbaka över sjön till torpet på Betarsjönästet. Min syster Astrid, som fortfarande har en sommanstuga på Säljviken, säger att man numera måste veta exakt var man titta för att kunna se var åkrarna låg, för nu är det helt igenvuxet.

Det visade sig att det fanns en nedteckning av en vals som Spel-Jonas spelat, kallad ”Urgammal vals efter Jonas Jonsson”. Den fanns också inspelad av Tord Johansson, Ösmo. Det blev ju väldigt spännande och intressant att ta del av alla pusselbitar, som kom fram från Hembygdsgårdens arkiv och från mina syskons berättelser.

Spel-Jonas dog 1936. Det kunde jag finna i en anteckningsbok som min mor använde och skrev ner födslar och dödsfall i. Och numera kan både Östanbäcks släkttavla och Hembygdsgården komplettera listan med han dödsår. När Faster Mia dog vet jag tyvärr inte, det stod ingen notering i mammas anteckningsbok.

Men vad gör man med en vals, annat än spelar den lite då och då? Jag funderade och funderade. Så kom jag på att jag kunde använda den som ringsignal i min mobil! Efter lite pyssel så är den där nu, så varje gång mobilen ringer så spelas 30 sekunder av valsen. Och om någon i närheten undrar vad det där är för melodi, så får jag anledning att berätta om Spel-Jonas, hans liv och öde, och om hans musikintresse. Därigenom så blir han om inte odödlig, så i alla fall mindre bortglömd!

Gunnar Numeus

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén